KYST & HAVFISKE

All

Aamodt Fiskeri AS i Søgne i Vest Agder bygger seg opp med båter og kvoterettigheter etter at de i fjor solgte trålerne Hunter og Glomfjord.

Odd Lundberg AS og Karstensens Skibsværft har inngått kontrakt om design og bygging av en 69,99 meter lang kombineret snurper/tråler.

FOREDLING

Tariffnemnda har vedtatt å justere allmenngjøringsforskriftenes minstelønnssatser. Dette gjelder blant annet for fiskeindustrien. De nye satsene tr