KYST & HAVFISKE

All

Det så lenge mørkt ut for makrellstørja. Når MS "Bluefin" nå kan seile ut for å fiske makrellstørje i Norge, er det et aldri så lite mirakel v

Lønnsnivået om bord på færøyske fiskefartøyer er kjent for å være høyt. Spesielt for skippere som kan tjene flere millioner kroner år

ELEKTRONIKK

Når Aqua Nor åpner er Brødrene Dahl på plass. – Jeg ser fram til å møte næringa og diskutere felles utfordringer og muligheter. Det er viktig

FOREDLING

Tariffnemnda har vedtatt å justere allmenngjøringsforskriftenes minstelønnssatser. Dette gjelder blant annet for fiskeindustrien. De nye satsene tr