KYST & HAVFISKE

All

Lærdommen fra «Beste praksis»-prosjektet er nå summert opp i retningslinjer som beskriver en god slippemetode. Retningslinjene gjelder for ringnot

Selskapet Tysfjord Hummer AS har mistet sine tre tillatelser til å drive havbeite med hummer.

ELEKTRONIKK

Fiskefartøy over 500 bruttotonnasje fikk fra 1.juli i fjor krav om innføring av sikkerhetsstyringssystem (ISM). Fra 1.juli i år skal også fartøy

FOREDLING

Tariffnemnda har vedtatt å justere allmenngjøringsforskriftenes minstelønnssatser. Dette gjelder blant annet for fiskeindustrien. De nye satsene tr