KYST & HAVFISKE

All

Sjøstjerner kan beite ned store blåskjellforekomster. En sjøstjerne spiser muslinger tilsvarende en tredjedel av egen kroppsvekt per dag. I danske

Det er ikke tvil om at bunntrål kan gjøre stor skade på bunnfauna. Det samme gjelder bunnskrape ved høsting av skjell. Men det må være lov å sp

ELEKTRONIKK

Nyheten DFF-3D er et effektivt instrument for fiskeleting og 3D visning av havbunn. Kompakt multistrålesvinger med 41 stråler gir et detaljer

FOREDLING

Til tross for en nedgang i sjømateksporten i september har Norge eksportert 1,8 millioner tonn sjømat til en verdi av 69 milliarder kroner hittil i

Digitale magasiner