KYST & HAVFISKE

All

Britiske Miles Adam Shepherd, som til vanlig er fiskeriarbeider, har søkt Fiskeridirektoratet å få fiskeriregistrere en åpen 5,3 meter lang, 2,1 m

Sesongen for å pakke kvalitetsmerket skrei er avsluttet og skreipatruljen oppsummerer funnene etter årets kontrollarbeid. – Sammenligner vi med ti

ELEKTRONIKK

Fiskefartøy over 500 bruttotonnasje fikk fra 1.juli i fjor krav om innføring av sikkerhetsstyringssystem (ISM). Fra 1.juli i år skal også fartøy

FOREDLING

Tariffnemnda har vedtatt å justere allmenngjøringsforskriftenes minstelønnssatser. Dette gjelder blant annet for fiskeindustrien. De nye satsene tr
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com