Miami strand

Feriemodus for nyhetstjeneste

Det vil blir redusert nyhetsformidling på kystmagasinet.no i perioden fra 13. juli til 08. august som følge av ferieavvikling i redaksjonen.

Fartøyet Herøy fikk et vedtak med tilbakevirkende kraft. Men Skipsregnskap fikk passet påskrevet av Fiskeridirektoratet.

Refsende omgjøring av vedtak

I januar søkte Skipsregnskap AS om bruk av fartøyet «Herøy» som leiefartøy i fisket etter lodde for tidligere «Smaragd», i forbindelse med kontrahering av nybygg. Søknaden var en videreføring av tidligere inngått leiefartøyordning.

Hugo Strand er en engasjert mann som mener det er store muligheter for å få til mer av skipsbyggingen i Norge, i stedet for å flytte ut oppdragene.

Frustrert over mangel på langsiktig tenking

Administrerende direktør ved Fitjar Mekaniske Verksted AS, Hugo Strand, er en engasjert mann, spesielt når det gjelder å få til mer verdiskapning i Norge. Han mener at Norge ikke kan «innovere» seg ut av den verftskrisen landet nå står overfor, men at mer av verdiskapningen må skje her i landet.

NabCat 1350 FINN

Ny NabCat 1350 til Finnsnes

Katamaranen FINN ble fredag ferdigstilt ved Moen Marin AS på Kolvereid. Nå skal kraftpluggen sørge for gode arbeidsvilkår for dykkerne i Finnsnes Dykk & Anleggsservice.

Tråldørene er på vei ut på fiskefartøyet "Eros". Foto: Kjartan Mæstad, Havforskningsinstituttet.

Årets makrelltokt har startet

Det er sommer og klart for den årlige kartleggingen av makrellbestandens utbredelse. I alt fem fartøy fra tre land skal være på sjøen i omtrent en måned hver. Også makrellen liker varmt vann og sprer seg utover store områder ganske nært overflaten. Det byr på utfordringer for forskerne som skal måle bestanden.

Kalibrering på Sandviksflaket i selskap med yachten Eclipse.

Sild i alle overflatehal

25. juni kom vi om bord i “Johan Hjort”, ti forskere, teknikere og instrumentfolk fra Havforskningsinstituttet og en gjest fra Odessa Center of Southern Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography, Ukraina, for å gjennomføre årets økosystemtokt i Nordsjøen. Toktet kombinerer tre ulike survey for kartlegging av fisk, samt Utsira–Start point-snittet.

Det vil bli bygget en rekke arbeidsbåter for oppdrettsnæringen de nærmeste årene, også brønnbåter som denne.

Oppdrettsboom gir milliarder i verftskontrakter

Fartøyer til oppdrettsnæringen har blitt hovedvirksomhet for mange skipsverft og båtbyggerier langs kysten. Offshoremarkedet svikter, og innen fiskeri er det heller labert om en ser bort fra mindre sjarker. Det er nå under bygging eller bestilt «oppdrettsfartøyer» til en verdi av fire milliarder kroner ved norske verft.

Laksen er omega-3-produsent, et ett av temaene på seminaret.

Start Aqua Nor med Nofima-seminar

Etter åpningen av Aqua Nor inntar Nofimas forskere podiet for å presentere noen av de mulighetene de ser for bærekraftig vekst i akvakultur, basert på vår nyeste forskning innen lukkede anlegg, rensefisk, avl og omega-3 med mer.

Torsken når nye høyder. Her ligger norsk torsk for salg i et fiskemarked i Spania.

Torsken når nye høyer

Norge har eksportert produkter av torsk, sei, hyse og annen hvitfisk for 6,7 milliarder kroner i første halvår av 2015 og dette er 896 millioner mer enn på samme tid i fjor. Verdiøkningen er på 16 prosent og aldri tidligere har eksportverdien vært høyere.

Mats B Sundbø og Roger Kaldhol på Sevi Group sin stand på Nor-Shipping.

Ti turboverksteder i Skandinavia

Sevi Turbo har i juni 2015 etablert tre nye komplette turboverksted, i Kirkenes, Tromsø og Gøteborg for turboer i alle størrelser og turboer til alle motormerker.

Det er en stor ære å motta Innovasjonsprisen. Illustrasjonsfoto fra tidligere tildeling.

Innovasjonspris finalister klare

Hele 17 søknader er mottatt til årets innovasjonspris. Mange har stort engasjement for stadig å utvikle og forbedre prosesser og teknologi i havbruksnæringen. Styreleder Liv Holmefjord og direktør Ola Eriksen er meget godt fornøyd med oppslutningen.

Det er klare tegn til oppgang i torskebestanden i Nordsjøen.

Øker for torsk og hyse, går ned for sei

Økningen er størst for torsk, der det blir anbefalt en fangstkvote på 49 259 tonn, som tilsvarer 40 419 tonn landinger. Kvoterådet for sei medfører en nedgang i landingene på seks prosent.

Hyse

Økt hysekvote

Fiskeridirektoratet viser til beslutningen fra Nærings- og fiskeridepartementet om å øke hysekvoten i inneværende år med 25 prosent.

Havforskningsinstittet har ikke avsluttet overvåkningen av lakselus i Tromsheimsfjorden.

Overvåker fremdeles lus i Trondheimsfjorden

Havforskningsinstituttet har ikke avsluttet overvåkingen av lakselus i Trondheimsfjorden slik miljøverndirektør hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag uttrykte bekymring for i et oppslag i Adresseavisen 23. juni. Tvert i mot har vi god oversikt over lusesituasjonen i hele fjordsystemet, melder instituttet.