Kommunalsjef Ole Sundnes i Hitra kommune viser stolt frem brosjyren for det nye fremtidsrettede knutepunktet. Foto: Edmund Mongstad

Storsatsning på Hitra

Kystmagasinet 8.14: I midten av oktober var det offisiell åpning for Hitra sin storsatsning, Hitra Kysthavn med tilhørende industriområde og hurtigbåtterminal. Dette skal bli en fremtidsrettet knutepunkt for marin og maritim næring, slår kommunalsjef Ole Sundnes i Hitra kommune fast.

Lønnskostnadene blir stadig mer tyngende for de aller fleste bedrifter. Illustrasjonsfoto: Edmund Mongstad

Dramatisk økning i lønnskostnader

En oversikt over 11 tilfeldig valgte lakseforedlere og sju hvitfiskforedlere viser et dramatisk fall i lønnsomhet fra 2011 til 2013. En sammenligning av driftsresultater og utvikling i andel lønnskostnader i perioden 2011 – 2013 viser at lønnskostnadene blir stadig mer tyngende for de aller fleste bedrifter.

Nye «Anne G» er allerede i full drift på Finnmarkskysten, og rederiet er godt fornøyd med båtens egenskaper.

Fantastiske tilbakemeldinger på omdiskutert fiskebåtdesign

Kystmagasinet 8.14: For ikke så lenge siden leverte Skogsøy Båt i Mandal nybygget «Anne G» til rederiet, Mot Berlevåg AS i Berlevåg. Dette er en 15 meter lang kombinert snurrevad/linebåt, som rederen har gitt fantastiske tilbakemeldinger på etter de første ukene i drift.

Vinnere av WWFs International Smart Gear Competition er (fra venstre) Kurt Hansen ved SINTEF, Jostein Saltskår og Bjørnar Isaksen (innfelt) ved Havforskningsinstituttet.

Havforskere vinner internasjonal miljøpris

En ny, norsk oppfinnelse som kan hindre dumping og fiske av truede eller overfiskede arter, vekker internasjonal oppsikt. Forskerne Bjørnar Isaksen og Jostein Saltskår ved Havforskningsinstituttet og Kurt Hansen ved SINTEF Fiskeri og Havbruk er vinnere av WWFs International Smart Gear Competition 2014.

Norge har stått spissen for å få på plass internasjonale regler for trygg og bærekraftig skipsfart rundt polene. Illustrasjonsfoto: Edmund Mongstad

Nye kjøreregler i Arktis

Norge har stått spissen for å få på plass internasjonale regler for trygg og bærekraftig skipsfart rundt polene. Nå er vi i havn.

Et vietnamesisk selskap har begynt produksjon av fiskeolje fra pangasiusfett. Lite er foreløpig gjort kjent med hensyn til innhold av Omega.3. Illustrasjonfoto Edmund Mongstad

Pangasius-olje

På en konferanse om fiskeolje og helse i Ho Chi Minh City i Vietnam i begynnelsen av oktober kunne selskapet Sao Nai Group fortelle at de hadde lansert fiskeolje laget av pangasius under navnet Ranee.

Makrell fra 7-Eleven er en av flere populære hurtigmatretter. Foto Terje Engø

Makrell på 7-eleven

7-eleven, enten det er i Norge eller andre steder, selger hurtigmat. I Norge er det alt fra pølser, pastaretter, wokretter, «Dallas Burger», kyllingspyd til konditorvarer. Fisk? Det har tydeligvis ikke Reitangruppen tro på at nordmenn vil kjøpe i de sene nattetimer. For vi har til gode å finne fisk i norske 7-eleven.

Taskekrabbe. Foto NIFES

Utvikler alderslesing for krabber

– I lang tid har vi trodd at det ikke er mulig å lese alderen på krabber fordi de skifter ut alle harde kroppsdeler i forbindelse med skallskiftet. Nå er vi i ferd med å utvikle en metodikk som kan gjøre det mulig å fastslå hvor gammel ei krabbe er, sier havforsker Jan H. Sundet ved Havforskningsinstituttet.

Nordland Fiskarlag vil ha på plass kvotefleksibilitet i torskefisket. Illustrasjonsfoto Terje Engø

Vil ha kvotefleksibilitet

Kystmagasinet 8.14: Årsmøtet i Nordland Fiskarlag 2. og 3. oktober mener at vinterfisket etter torsk kan være utfordrende både for markedene og industrien. Årsmøtet mener at kystfiskeflåten må få fiske sine kvoter på vinteren slik naturen har lagt til rette for, og som det har vært tradisjon for i århundrer.

Prowess er bare ett av mange fartøyer som nå settes inn i fisket etter snøkrabbe. Foto Wikipedia Commons.

60 meters fartøy kjøpt til krabbefangst

Kystmagasinet 8.14: Den britiske tråleren Prowess er kjøpt av Beitveit Havfiske AS på Austevoll. Etter det Kystmagasinet forstår skal tråleren bygges om til teinefiske etter snøkrabbe.

Bildet av månefisken i Oslofjorden ble sendt til Havforskningsinstituttet. Foto Eivind Vesterkjær.

Månefisk i Oslofjorden

Kystmagasinet 7.14: Det er verdifullt for forskerne når de får rapportert om sjeldne fiskearter på besøk i norske farvann.

På den sjuende turen, etter at Atlantic Viking ble levert fra det tyrkiske verftet Tersan, kom tråleren tilbake med torsk til en verdi av 21 millioner kroner. Foto: Mr. Serkan Tunc, Tersan Shipyard

Storfangst til Atlantic Viking

Kystmagasinet 7.14: Frysetråleren Atlantic Viking kunne i september gå til kai i Ålesund med 1.030 tonn sløyd og kappet torsk fra Barentshavet. Ifølge daglig leder i rederiet Giske Havfiske, Rolf Giske, er dette rekord for rederiet og nok blant de største fangstene noe norsk fartøy har levert.