banner

Sjarkfiske_Lofoten Kjartan Mæstad 772

Oppfordrer til aktsomhet i snurrevadfisket

Overvåkningstjenesten for fiskefelt i Fiskeridirektoratet region Troms har de to siste ukene registrert flere tilfeller hvor deler av store torskefangster blir dumpet på grunn av for store fangster.

Thailandske rekeoppdrettere har mistet hele 40 prosent av rekene i sine anlegg på grunn av en vibrioseinfeksjon.

Thailandsk sjømatindustri sliter

Høy dødelighet blant rekelarver og yngel, samt voldsomme variasjoner i prisene på tunfisk, kombinert med store svingninger i forholdet mellom thailandske baht og amerikanske dollar, har svekket lønnsomheten til thailandske foredlere kraftig.

Gadus Poseidon er blant de 21 norske trålerne med leveringsplikt til bestemte mottaksanlegg. Foto: Edmund Mongstad.

21 trålere med leveringsplikt

Den mye omdiskuterte leveringsplikten som noen trålere har til bestemte foredlingsanlegg, omfatter ifølge en oversikt fra Fiskeridirektoratet, 21 norske tråler.

Nigerias importerte 18.058 tonn sjømat fra Norge i fjor, inklusiv over 5.000 tonn tørkede fiskehoder. Myndighetene vil redusere landets avhengighet av importert fisk. Her er torskehoder klar til tørking.

Nigeria avklarer importforbud

Det nigerianske landbruksdepartementet opplyser at de har som målsetting å redusere landets import av fisk med 25 prosent årlig.

Det er ikke kjent om norsk fisk vil bli berørt negativt av endringer de japanske importavgiftene. Norsk laks dominerer det japanske sushi- og sashimimarkedet.

Vil fjerne tollbarrier på fisk

Japan vurderer å fjerne de aller fleste tollbarrierer på sjømat som et ledd i forhandlingene for å få på plass en frihandelsavtale (Trans-Pacific Partnership Free Trade Pact) for nasjonene rundt Stillehavet.

Arctic Wolf hadde i midten av mars allerede fisket 161 tonn snøkrabbe. Foto Wikipedia Commons.

Fisket 161 tonn snøkrabber

Mens det totalt i fjor ble landet 352 tonn snøkrabbe av tre norske fartøyer, har det så langt i år bare vært fartøyet Arctic Wolf som har fisket på denne ressursen. Dette fartøyet hadde alene levert hele 161 tonn snøkrabbe frem til midten av mars i år. Krabben leveres til Arctic Catch AS i Vardø.

Det russiske fartøyet Oleg Naydenov ble oppbragt og holdt tilbake i hele seks uker. Foto Greenpeace.

Først overfiske – så hjelp

Senegals fiskeriminister Haïdar el Ali er svært kritisk til at ulike land lar deres enorme pelagiske trålere fiske utenfor Afrika.

Spania er et svært viktig marked for pangasius. Her markedsfører et vietnamesisk selskap pangasius på en sjømatmesse i Vigo.

Varsler fall i pangasiuseksport

Samtidig som det i år er forventet en liten økning i prisene på pangasius, forventer generalsekretær Truong Dinh Hoe i Vietnams Assosiasjon av sjømateksportører og produsenter (VASEP) en reduksjon i produksjonen.

Einar Erlend ved kai i Thyborøn.

Flott kystfiskefartøy levert fra Hvide Sande

Kystmagasinet 2.14: Vestværftet i Hvide Sande har levert nok en praktfull båt til norsk redere. Samtidig som Kystmagasinet er klart for å trykkes, skal champagneflasken knuses mot skipssiden hjemme i Bodø. Derfor valgte vi å besøke Einar Erlend noen få dager før overlevering.

Nye Tempo utstyres nå ved Vestværftet i Hvide Sande. Foto Terje Engø

Satser på reker

Skroget til tråleren Tempo ble sjøsatt ved skrogverftet i Polen 30. januar. Skroget er ankommet Vestværftet i Hvide Sande hvor det utstyres for overlevering til Frode Jensen fra Søgne.

Nofima ville ha FOU-konsesjoner, men direktoratet sa nei. Men klage på avslaget førte frem. Illustrasjonsfoto Terje Engø

Det nytter å klage

Det nytter å stå på viser en sak der Nofima først fikk avslag om en FOU-konsesjon, men etter klage fikk gjennomslag for sin søknad.