Regjeringen - Vesterålen Skreifestival

Regulering av fiske av 5000 tonn makrell i Nord-Norge

Nærings- og fiskeridepartementet melder at de i dag fastsatt et reguleringopplegg for de 5000 tonn makrell som er satt av til et fiske i Nord-Norge. Av de 5000 tonnene tildeles 3553 tonn til ringnot, 322 tonn til snurpere uten konsesjon(SUK), 200 tonn til makrelltrål og 925 tonn til en særskilt åpen gruppe for kystfartøy.

banner

MS Øysund er et flott og meget avansert fartøy.

Andre brønnbåt på rad til Stord

Aas Mek. Verksted AS leverer i dag sitt nybygg nr. 192, en brønnbåt av typen AAS 1802 ST. Dette er det andre av to søsterskip som leveres til samme rederi, Bømlo Brønnbåtserivice. Det første ble levert i februar i år.

Snøkrabbe

Med sand til oppover ørene

Kloke hoder i fiskerinæringen ser etter muligheter til å skape nye arbeidsplasser. Det hjelper lite når ideene knuses av byråkratisk tullskap. For når lover og regler er på plass, og gjerne satt på merkelappen EU-direktiv, stopper utviklingen. Da står alt stille.

Norske krabbeforedlere får ikke nok krabbe.

Taskekrabben – en undervurdert krabat

Kystmagasinet 4.14: Norske eksportører sliter med å utnytte krabbemarkedet fullt ut fordi norsk krabbefiskeri er lavt prioritert blant fiskere. Dette på tross av at denne råvaren er godt betaler i markedene, både i Norge og Asia.

havforskningsinstiuttet - lakselus

Må ta lus på alvor

-Situasjonen for sjøørreten er bekymringsfull. En varm vinter har gitt gode vekstforhold for lakselusen, og oppdrettsnæringen går en krevende sommer i møte.

laks 3.jpg

Spekulerer i laks

De siste ukene har lakseprisene falt og spekulantene har kommet på banen. Nå kjøper de store røykeriene fisk i stor skala for innfrysning. Og idet oppdretterne strammer inn på slaktingen stiger prisene igjen.

Marine Harvest Canada

Trapper opp i Canada

Marine Harvest søker seg nye lokaliteter i British Columbia, for første gang på syv år.

Serviceguide

Serviceguide for fiskeflåten

Det er lite morsomt når motoren eller giret plutselig, på vei skreifiske i nord, eller til Danmark for å levere fisk, plutselig lager en merkelig, ukjent lyd. Eller ekkoloddet ikke fungerer, en pumpe svikter eller andre årsaker gjør at en trenger hjelp hurtig og raskt. Denne serviceguiden er en oversikt over bedrifter som kan gi hjelp i de fleste situasjoner.