KYST & HAVFISKE

All

Partrederiet Lingbank har bestilt en ny 49,95 meter lang tråler hos Karstensens Skibsværft A/S. Fartøyet skal leveres Januar 2019, og skal avløse

Fiskeridirektoratet lyser ut ti adganger til å delta i fiske innenfor adgangsregulerte fiskeri. Formålet med tildelingene av deltakeradgang er å re

ELEKTRONIKK

Norwegian Electric Systems har nå lansert sitt splitter nye fremdriftssystem; ODIN`S EYE®, som er en DC grid løsning som tillater bruk av variabelt

FOREDLING

Folks sjømatvaner er i endring, og man merker økende interesse for konvensjonelle fiskeprodukter som klippfisk og tørrfisk i det hjemlige markedet.