15 meter lange Stabben er levert til Frøy Akvaservice AS av Sletta Verft AS. Samme selskap har også bestilt to arbeidsbåter på henholdsvis 25 og 40 meters lengde ved verftet.

Ny arbeidsbåt levert fra Sletta Verft

Kystmagasinet 9.14: Med leveringen av arbeidsbåten Stabben til Frøy Akvaservice AS har det tradisjonsrike Sletta Verft ytterligere befestet sin posisjon som et ledende verft innen bygging av arbeidsbåter for oppdrettsnæringen.

Fiskeindustri. Foto: Jan-Erik Østlie

Viktig fokus på sjømatindustrien

I går overleverte Sjømatindustriutvalget sin NOU/utredning til fiskeriminister Aspaker på en pressekonferanse i Tromsø. Utvalget fikk i oppdrag å se på rammebetingelsene for sjømatindustrien.

Nærings- og fiskeriminister Elisabeth Aspaker fikk i dag overlevert en rapport som alt er omdiskutert før alt innhold er kjent.

Mottok Sjømatindustriutvalgets rapport

- Sjømatindustrien har over mange år slitt med dårlig lønnsomhet. Utvalget peker på at situasjonen er blitt forverret de seneste år. Det er nødvendig å snu denne negative spiralen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Minsteprisen for torsk økes.

Nye minstepriser etter mekling

Første forhandlingsrunde av nye minstepriser ble gjennomført 9. desember. Partene sto da for langt fra hverandre til at man kunne bli enige. Industrien tok et brudd. Meklingsnemnda ble varslet og partene ble 15. desember innkalt til mekling i Tromsø. Resultatet fra meklingen er nå klart.

Karoline Roti og Olav Steimler fra Arctic Linefish på stand under Seafood Expo-messa i Barcelona. Foto: Alf Fagerheim

Lanserer fresh-frozen for spanjolene

Kystmagasinet 9.14: En av de norske hvitfiskaktørene som benyttet anledningen til å profilere seg under Seafood Expo-messa, var Arctic Linefish fra Stadlandet.

Fra tråling i Oslofjorden og testing av ulike sensorer fra Scanmar. Fra venstre, salgs- og markedssjef Petter Pettersen og administrerende direktør i Scanmar, Ulf Lundvall.

Årets siste utgave av Kystmagasinet er nå å finne i salg i Narvesen, så her er det bare å løpe og kjøpe. Dette er et innholdsrik utgave med spennende nyheter og artikler både fra fjern og nær. Vi kan nevne blant annet nevne en større temadel på elektronikk, reportasje fra sjømatmesse i Kina, norske nybygg og annet interessant lesestoff.

Ulike billedmotiver fra det siste nybygget til Fitjar Mekaniske Verksted, «Restless Challenger».

Tredje arbeidskatamaran på rad

Kystmagasinet 8.14: Fitjar Mekaniske Verksted AS har funnet en ny nisje til det å bygge fiskefartøy og andre større kystfartøy. De har levert en katamaran arbeidsbåt på 15 x 12 meter til Marinus Aqua Service i Urangsvåg på Bømlo, den tredje i rekken med tilsvarende design og skrogform siden våren 2013. Båten er bygget i sin helhet ved verftet på Fitjar og designet av HFMV (Heimli Ship Design).

Norge og Grønland har blitt enige om en kvoteavtale. Illustrasjonsfoto fra Tasiiliaq på den østlige delen av Grønland.

Norge og Grønland er enige om kvoteavtale

- Jeg er glad for at Norge og Grønland er enige om kvoteavtale for 2015, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Jeg har også merket meg at utnyttelsen av kvotene ved Grønland har vært svært god i år.

I Tyrkia bygges det norske fiskefartøyer og brønnbåter for milliarder av kroner.

Glefs: Offshoreforbannelsen

Kystmagasinet 8.14: Det har blitt bygget store norske fiskebåter over en lav sko de siste årene. En del har blitt bygget ved norske verft. En ble til og med bygget i Uskedalen i Hardanger. Rederen ville noe så prisverdig som å være med å ta vare på stolte norske skipsbyggingstradisjoner.

Til nå har kongekrabben (bildet) vært den viktigste arten i nord. Men så langt i år har det blitt fisket mer snøkrabbe enn kongekrabbe.

Kjempe skal fiske krabbe

Vendla II som er skiftet ut med nytt fartøy skal benyttes til fiske etter kongekrabbe utenfor kommersielt fangstområde. Fartøyet som er 68 meter langt blir antakelig det største fartøyet som benyttes i norske krabbefiskerier.

Oppdrettsfisk er trygg å spise, i følge NIFES.

Oppdrettsfisk er trygg å spise

Det er ikke registrert noe overskridelser av legemidler eller andre uønskede stoffer i oppdrettsfisk. Resultatene fra overvåkningsprogrammet i 2013 viser at at norsk oppdrettsfisk er trygg å spise.

Ro Arctic er en hypermoderne brønnbåt med mange nyvinninger. Foto: Larsnes Mek. Verksted.

Ny brønnbåt bygd på fiskens premisser

Kystmagasinet 8.14: Den siste nye brønnbåten til Rostein AS på Harøy er utviklet og bygd på fiskens premisser. Det vil si at hovedfokus er rettet mot dyrevelferd, noe som igjen gir gevinst både for oppdretter og miljø.