KYST & HAVFISKE

All

Rapp Marine har sikret seg to nye kontrakter for levering av komplett elektrisk dekksmaskineri til industritrålerflåten.

– En slik økning vil gi økning i drivstoffavgiftene for fiskeflåten på ca 225 millioner kroner. Vi risikerer at flåten må bunkre i utlandet og

ELEKTRONIKK

Furuno har kommet på markedet med en rekke nye og spennende produkter denne høsten, som blant annet har blitt lansert på messene Nor-Fishing og SMM

FOREDLING

Tariffnemnda har fastsett at allmenngjøring av lønns- og arbeidsvilkår for fiskeindustribedrifter videreføres. NNN er svært fornøyd med videref?