Holmefjord mener Trømsø skal være regionkontor i region nord som vil omfatte Finnmark, Troms og Nordland.

Fiskeridirektøren anbefaler tre regioner

Fiskeridirektør Liv Holmefjord anbefaler at Fiskeridirektoratet skal ha tre regioner i framtida; region Nord, region Midt og region Sør. Fiskeridirektøren overleverte sin anbefaling om ny regionstruktur til fiskeriminister Elisabeth Aspaker i går.

Lasse Stokkeland overtar som leder for Havyard Ship Technology AS og Kenneth Pettersen vil støtte ham og lederne for de andre forretningsområdene i sin rolle som operasjonsdirektør i Havyard Group ASA. FOTO: Havyard

Ny leder for Havyard Ship Technology AS

Lasse Stokkeland går fra 1. mars inn som leder av forretningsområdet Ship Technology i Havyard Group ASA. Kenneth Pettersen fortsetter i stillingen som operasjonsdirektør (COO) i Havyard Group ASA.

Deltakende båter på gytetoktet.

Utsetter publisering av rapport fra gytetokt for NVG-sild

Etter flere års pause gjenopptok Havforskningsinstituttet i år gytetoket på norsk vårgytende sild (NVG-sild) . Etter planen skulle toktrapporten publiseres i dag, fredag 27. februar. Denne publiseringen er nå utsatt til 3. mars

Garnfiske etter tannfisk. Foto NZRN

Hong Kong endrer importregler for tannfisk

For å tilfredsstille regelverket til CCAMLR (The Conventiion on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources) vurderer Hong Kong å introdusere nye regler for handel med tannfisk. Disse reglene skal være i samsvar med CCAMLR sitt Catch Documentation Scheme.

Oppdrett av reker og fisk kan redusere fattigdom i Bangladesh konkluderer en ny forskningsrapport. Illustrasjonsfoto Terje Engø

Oppdrett kan hjelpe fattige I Bangladesh

En forskningsrapport laget av WorldFish konkluderer med at det ressursfattige landet Bangladesh kan øke oppdrettsproduksjonen og skape inntekt for mange av landets fattige.

Skrei er Luis personlige favoritt, og i løpet av januar og februar sist vinter solgte han mellom 40 og 50 kilo skrei hver dag i Valencia.

Spansk skrei-entusiast i Valencia

Kystmagasinet 1.15: Når den spanske fiskehandleren Luis Làzaro Aranda hører ordet skrei smiler han og blir veldig engasjert. Skrei er hans personlige favoritt, og han gleder seg til skreisesongen er i gang igjen.

Norway Seafoods viser til at etterspørselen etter torskeprodukter har vært god i fjorårets siste kvartal. Men driftsresultatet ble likevel negativt. Illustrasjonsfoto: Edmund Mongstad

Norway Seafoods Q4 2014: Godt marked for torsk

Priser, volumer og marginer var høyere i et kvartal der etterspørselen etter torskeprodukter var god. Underliggende drift var bedre, men driftsresultatet ble negativt med -8 millioner kroner.

Levende lagring av hvitfisk før slakting om bord på trålere er ett av prosjektområdene tilgodesett av direktoratet.

Glefs: Direkte talentløst

Kystmagasinet 1.15: Med virkning fra i fjor bestemte departementet at det bare unntaksvis skulle være mulig å dele ut egne forskningskvoter. Forskningskvoter skal bare bli gitt til undervisning, nødvendig fangst på forskningsfartøyer og i enkelte andre særtilfeller.

Adm. dir. Bård Sekkingstad stiller seg bak protester fra Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Seaborn, Coast Seafood og andre som mener fiskeriministeren sitt forslag er faglig uforsvarlig.

Advarer mot kutt i markedsføring av laks og ørret

Regjeringen har foreslått en kraftig nedbygging av Sjømatrådets markedsaktiviteter, noe en rekke sjømateksportører er stert imot, blant andre Sekkingstad AS. Sjømatrådet driver generisk markedsføring av laks og ørret nasjonalt og internasjonalt.

Havforskingsinstituttet køyrt krilltokt i Antarktis. Illustrasjonsfoto: Edmund Mongstad

Gode overlevingstal for antarktisk krill som passerer trålen

Kva skjer med krill som slepp ut gjennom trålmaskene? Blir han skada og spist av andre eller klarar krillen seg når har er tilbake i havet? Førebels resultat frå eit akvarieforsøk i Antarktis viser at krillen ser ut til å tole påkjenninga. Det kan skuldast det robuste skalet, men også at krillen er langt meir rørleg enn tidlegare antatt.

Ved at forskningen ikke lengre finansieres av forskningskvoter, har også oppdrettsvirksomheten fått glede av finansiering fra direktoratet. Det er nå gitt midler til forskning på hvilken effekt lusemidler har på reker og sjøkreps.

Pengedryss til forskning fra Fiskeridirektoratet

Kystmagasinet 1.15: Inntil i fjor fordelte Fiskeridirektoratet fiskekvoter som skulle finansiere forskning, såkalte forskningskvoter. I år deler direktoratet ut penger, ikke kvoter. Det er for 2015 avsatt 16 millioner kroner. Men til tross for at bare en søknad ikke ble innvilget, ble under 10 millioner delt ut for inneværende år.

OMVISNING

Fiskehallene er viktig for fersk fisk

Kystmagasinet 1.15: De regionale fiskehallene i de største byene i Spania er fremdeles viktig for omsetningen av fersk fisk og sjømat til spanske forbrukere.

Stiftelsen Nor-Fishing deler ut reisestipend i forbindelse med messen i Trondheim i august. Illustrasjonsfoto: Edmund Mongstad

Deler norsk oppdrettsteknologi med utviklingsland

Stiftelsen Nor-Fishing deler ut reisestipend til en person fra et utviklingsland i forbindelse med årets Aqua Nor. Vinneren av stipendet får flybillett, hotellopphold og lommepenger til trondheimsbesøket i august.

Catalonia er en av provinsene som har en godt organisert fiskerisektor, blant annet med landets nest største fiskehall – Mercabarna.

Spania – Europas største sjømatmarked

Kystmagasinet1.15: Den spanske fiskeri- og havbrukssektoren er uten sammenligning den største i EU. Enten det gjelder flåtestørrelse, sysselsetting, fangstmengde, import, oppdrett av fisk og skjell eller konsum, er landet blant topp to i Europa.