KYST & HAVFISKE

All

Norge og Russland er enige om neste års torskekvote. 890.000 tonn torsk skal fiskes neste år.

Makrellrådet går opp med 22 prosent og kolmule-rådet med 73 prosent. For nvg-sild er det gitt et råd som er mer enn dobbelt så høyt som det forr

ELEKTRONIKK