banner

FHL venter dempet utbud av laks

Venter dempet utbud av laks

Gunstige svingninger i havtemperaturen en hovedårsak til at 2014 så langt har vært et svært godt år for lakseproduksjon.

Nye Vesterfortøyd til kai ved Solund Verft AS i Solund, klargjort for dåp i Bulandet neste dag.

Vesterhav klar for fiskefeltet

I dag er det en stor dag for Vestøy AS fra Bulandet i Askvoll i Sogn og Fjordane. Da skal rederiets nye, topp moderne fiskefartøy Vesterhav døpes. Dette nybygget er designet av Seacon AS i Måløy og bygget av Solund Verft AS i Solund.

41185_img___1408025594

Tett samarbeid med sjømatnæringen om Russland-tiltak

- Næringen har kommet med flere konstruktive forslag, og vi er nå klare med de første tiltakene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Aspaker møtte i dag næringsorganisasjonene for å drøfte Russlands importforbud og mulige tiltak for å bøte på konsekvensene fra utestengelsen fra det russiske markedet.

Østerbris er et nytt flott fiskefarttøy i den norske flåten.

Nyordning førte til satsning på nybygg

Kystmagasinet 5.14: Ordningen om at man kan fiske to kvoter på en båt i en byggeprosess, gjorde at rederne av Østerbris bestemte seg for satse på nybygg. Nå er rederiets flotte, kombinerte snurper/tråler på 74,2×15,2 meter overlevert fra Cemre Shipyard ved Yalova utenfor Istanbul.

PiscusNytt august 2014

Nytt nummer av PiscusNytt

En helt ny utgave av Piscus Nytt er ute. Den inneholder det siste nytt for fiskerinæringen samt en stort serviceguide for fiskeflåten.

Mindre rømt laks i elvene FHF

Mindre rømt laks i elvene

Nye undersøkelser viser at andelen rømt laks i norske elver synker. – Tallene viser at havbruksnæringen tar ansvar og at omfanget av rømming er redusert over tid, sier Elin Tveit Sveen, leder av Bransjegruppe Havbruk i FHL.