Torsken når nye høyder. Her ligger norsk torsk for salg i et fiskemarked i Spania.

Torsken når nye høyer

Norge har eksportert produkter av torsk, sei, hyse og annen hvitfisk for 6,7 milliarder kroner i første halvår av 2015 og dette er 896 millioner mer enn på samme tid i fjor. Verdiøkningen er på 16 prosent og aldri tidligere har eksportverdien vært høyere.

Mats B Sundbø og Roger Kaldhol på Sevi Group sin stand på Nor-Shipping.

Ti turboverksteder i Skandinavia

Sevi Turbo har i juni 2015 etablert tre nye komplette turboverksted, i Kirkenes, Tromsø og Gøteborg for turboer i alle størrelser og turboer til alle motormerker.

Det er en stor ære å motta Innovasjonsprisen. Illustrasjonsfoto fra tidligere tildeling.

Innovasjonspris finalister klare

Hele 17 søknader er mottatt til årets innovasjonspris. Mange har stort engasjement for stadig å utvikle og forbedre prosesser og teknologi i havbruksnæringen. Styreleder Liv Holmefjord og direktør Ola Eriksen er meget godt fornøyd med oppslutningen.

Det er klare tegn til oppgang i torskebestanden i Nordsjøen.

Øker for torsk og hyse, går ned for sei

Økningen er størst for torsk, der det blir anbefalt en fangstkvote på 49 259 tonn, som tilsvarer 40 419 tonn landinger. Kvoterådet for sei medfører en nedgang i landingene på seks prosent.

Hyse

Økt hysekvote

Fiskeridirektoratet viser til beslutningen fra Nærings- og fiskeridepartementet om å øke hysekvoten i inneværende år med 25 prosent.

Havforskningsinstittet har ikke avsluttet overvåkningen av lakselus i Tromsheimsfjorden.

Overvåker fremdeles lus i Trondheimsfjorden

Havforskningsinstituttet har ikke avsluttet overvåkingen av lakselus i Trondheimsfjorden slik miljøverndirektør hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag uttrykte bekymring for i et oppslag i Adresseavisen 23. juni. Tvert i mot har vi god oversikt over lusesituasjonen i hele fjordsystemet, melder instituttet.

Kleven har enstor ordrebok. Nylig tegnet de kontrakt med Deutsche Fischfang-Union (DFFU), datterselskap av det leiande islandske sjømatselskapet Samherji, om bygging av to hekktrålarar.

Rekordomsetning i Kleven-konsernet

Kleven-konsernet leverte eit driftsoverskot på 76,0 millionar kroner i 2014, mot 172 millionar kroner i 2013. EBITDA vart 102 millionar kroner.

Makrellstørje på markedet Tsukiji i Tokyo.

Mer makrellstørje enn antatt

Kystmagasinet 4.15: Spanske marinbiologer, tilknyttet det spanske havforskningsinstituttet Instituto Español de Oceanografía, mener størrelsen på bestanden av makrellstørje i Nordøstlige Atlanterhavet er større enn tidligere antatt.

Larsen Danish Seafood produserer en lang rekke produkter, deriblant makrell på boks. De har til nå kjøpt over 4000 tonn fryst makrell ærlig fra færøyingene som har kjøpt selskapet.

Færøyinger kjøpte dansk sjømatprodusent

Kystmagasinet 4.15: Det færøyske selskapet Christin i Grotinum har kjøpt den danske sjømatprodusenten Larsen Danish Seafood fra bobestyrer. Det færøyske selskapet har overtatt både det tyske selskapet Larsen Danish Seafood Gmbh og det dnse selskapet, samt rettighetene til alle varemerker.

Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal se på hvordan kvotesystemet for fiskeflåten bør være i framtiden.

Utvalg skal se på regler for fiskekvoter

- Vi har laget oss et regelverk som setter svært mange begrensninger for hvordan fiskerne kan innrette seg. Systemet er modent for forenkling og modernisering, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Bestandsindeksen for norsk vårgytende sild er syv prosent høyere enn fjorårets indeks. Illustrasjonsfoto.

Sildebestand på samme nivå som i fjor

Bestandsindeksen for norsk vårgytende sild er syv prosent høyere enn fjorårets indeks. Det er innenfor usikkerheten som er knyttet til målingene, og årets indeks regnes dermed som lik fjorårets. Nedgangen i indeksen de siste fem-seks årene, ser imidlertid ut til å bremse opp.