Akvaplan Niva har søkt om tillatelse til å fiske 500 rognkjeks (bildet) til bruk som stamfisk.

Forsker på rognkjeks

Kystmagasinet 2.15: Akvaplan Niva har søkt om lov til å fiske 500 rognkjeks til forskningsformål. Akvaplan niva forsker på oppdrett av rognkjeks til bruk som rensefisk.

Gollenes er en av båtene som har dratt nytte av kvotebytteordningen. Gollenes avga 497.700 kilo lodde til Lønnøy i bytte mot 497.700 kilo kolmule.

Kvotebytte I konflikt med bærende prinsipp

Kystmagasinet 2.15: I januar i fjor innførte Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) en midlertidig prøveordning med kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen, og lodde i Barentshavet.

Det er de pelagiske fartøyene som gjør fiskerne i Hirtshals til de mest produktive målt i fangstverdi per fisker.

Hirtshals har Danmarks mest produktive fiskere

Kystmagasinet 2.15: I snitt leverer hver fisker som arbeider om bord i båter registrert i Hirtshals fangst verdt 3.581.000 danske kroner. Fiskerne i tre havner, skiller seg klart ut som de desidert beste når det gjelder fangstverdi per fisker. I tillegg til Hirtshals gjelder det fiskerne i Esbjerg og Skagen.

Sjømatindustriutvalgets forslag om å åpne for at fiskeindustrien kan eie fiskebåter vil ikke rokke ved nasjonalitetskravet i deltakerloven.

Nasjonalitetskravet står fast

Sjømatindustriutvalgets forslag om å åpne for at fiskeindustrien kan eie fiskebåter vil ikke rokke ved nasjonalitetskravet i deltakerloven.

Piratskipet Kunlun har blitt arrestert i Phuket i Thailand lastet med åtte kontainere med 182 tonn tannfisk til en verdi av over 40 millioner kroner. Illustrasjonsfoto: INTERPOL.

Vil ta bakmennene

Globalt ulovlig fiske har en verdi på over 160 milliarder kroner. I dag starter et nytt internasjonalt samarbeid mot fiskerikriminalitet.

Fra lakseproduksjonen hos Sekkingstad på Sotra.

Sekkingstad kjøper dansk lakseforedler

Sekkingstad overtar Skagerak Salmon fra første mai i år. Det er to gamle fiskeindustrifamilier i Norge og Danmark som nå inngår et nytt partnerskap, som bygger på verdigrunnlaget og historikken i de to selskapene.

Fartøyet «Sjarmør» fra Sogn og Fjordane er valgt ut blant de påmeldte fartøyene som fisker med ringnot til å delta i forsøksfisket etter makrellstørje i 2015.

Sjarmør blant de utvalgte til forsøksfiske etter makrellstørje

Fartøyet «Sjarmør» fra Sogn og Fjordane er valgt ut blant de påmeldte fartøyene som fisker med ringnot til å delta i forsøksfisket etter makrellstørje i 2015. Fristen for påmelding til forsøksfisket for fartøy som fisker med line er utsatt til 30. april i år.

Geir Ove Ystmark Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening fh

Utfordrende havbruksmelding

- Som forventet signaliserer regjeringen et mål om vekst i norsk havbruk, en næring som kommer til å bidra til å sikre framtidig velferd, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

Sardiner er populær mat og viktig råstoff for landets hermetikkindustri. Ett dramatisk fall i fangstene har gitt fiskerne problemer, og resultert i mangel på sardiner til hermetikkproduksjon. Foto Terje Engø

Dramatisk fall i sardinfangstene

De portugisiske sardinfangstene har falt dramatisk de siste årene. I 2008 var fangsten 65.000 tonn. I fjor var den 15.000 tonn, hvilket betyr et fall på hele 80 prosent.

Danske Supermarkeder har besluttet å bare importere ASC-sertifiserte reker. Årsaken er at mange rekeoppdrettsanlegg påfører miljøet skade. Foto Terje Engø

Stopper salg av ikke-sertifiserte reker

Danmark importerer årlig over 5.000 tonn varmtvannsreker, i hovedsak tigerreker eller vannameireker. En del av verdens rekeproduksjon foregår på en måte som er svært negativ for miljøet eller på annen måte ikke er bærekraftig.