KYST & HAVFISKE

All

Partene som forhandler minstepriser for fisk i Råfisklagets distrikt ble i går enige om å innføre en forsøksordning med dynamiske minstepriser fo

Det internasjonale råd for havforskning, ICES, har oppdatert makrellrådet for 2016 etter at det ble oppdaget en feil i noen av inngangsdataene i for

ELEKTRONIKK

Stiftelsen Nor-Fishing mottok i alt ni søknader til årets innovasjonspris. Dette var et noe lavere antall enn gjennomsnittet for de senere årene, m