KRITISK: Leder Tom Vegar Kiil i Norges Kystfiskarlag.
KRITISK: Leder Tom Vegar Kiil i Norges Kystfiskarlag.

Kritiske til at regjeringen ikke får levert kvotemeldingen

– Det er naturligvis svært uheldig og frustrerende for fiskerne. Kvotemeldingen drar opp viktige prinsipielle spørsmål som vil ha store konsekvenser for rammevilkårene til næringen fremover.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Hanna Arctander, daglig leder i Norges Kystfiskarlag, til Kystmagasinet. 

– Bidrar til usikkerhet

– At disse spørsmålene fremdeles står uavklart bidrar til mye usikkerhet for aktørene i næringen og investeringer og fornyinger blir dermed satt på vent. For eksempel er det avgjørende for svært mange fiskere i kystflåten å få avklaringer om samfiskeordningen for å kunne planlegge driften sin fremover, mener hun.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran har utsatt og utsatt en melding som hele fiskerinæringen venter på. Skjæran var offensiv da han høsten 2021 tok over departementet sitt. Både tempoet på arbeidet og kvaliteten på kvotemeldingen skulle være bedre enn den regjeringen Solberg la frem. Høsten 2022 var tilbakemeldingen fra fiskeriministeren at den skulle foreligge tidlig i 2023, men fremdeles er det ingen signaler om når den kan foreligge.

Hanna Arctander, Norges Kystfiskarlag.
Hanna Arctander, Norges Kystfiskarlag.

Tvert imot;

– Kvotemeldingen kommer når den kommer. Det er store og viktige spørsmål vi skal ta stilling til, og som vi ønsker å konsekvensutrede. Både egne forslag og det som Stortinget vedtok under den forrige regjeringen, med forutsetning om at de skulle konsekvensutredes før iverksettelse, sier Skjæran, og legger til at målet er å gjøre arbeidet med kvotemeldingen «så raskt som mulig».

For Norges Kystfiskarlag er ikke dette godt nok. 

– Det blir ekstra uheldig sett opp mot ambisjonene om det «grønne skiftet» for fiskeflåten. Flere av de som har hatt planer om retrofit-prosjekter, energisparende tiltak eller annen ombygging for å kutte utslipp har vært nødt til å sette disse planene på vent, fordi det hersker så mye usikkerhet rundt hvordan rammevilkårene vil se ut fremover. Kombinert med at Enova har avsluttet støtteordningen for batteri i fartøy så er i praksis hele det grønne skiftet i fiskeflåten satt på vent i ubestemt tid, sier Hanna Arctander.