FRYKTER KONFLIKTER: – Kvoteendringene som nå er foreslått er et historisk skifte med tanke på stabil ressursfordeling. De foreslåtte endringene vil øke konfliktlinjene i næringen, sier Halstensen i Fiskebåt.

Fiskebåt: – Fiskerfamilier er taperne i ny kvotemelding

– Om lag 2000 fiskere og deres familier som er bosatt langs kysten kommer til å tape store inntekter som følge av regjeringens forslag til kvotemelding. I 2023 ville de tapt 50 000 kroner i inntekt, hvis regjeringens politikk var innført.

Publisert Sist oppdatert

–  Dette er fiskere som bor i kystkommuner og bidrar til helårsarbeidsplasser langs hele kysten, sier styreleder Christian Halstensen i Fiskebåt i en pressemelding.

– Må innfri tidligere løfter

Halstensen viser til at både LO, NHO, Norges Fiskarlag og Fiskebåt har kommet med klare anbefalinger om at politikerne må innfri tidligere forsikringer om stabilitet i ressursfordelingen mellom små og større fiskefartøy.

– Regjeringen svikter de fiskerne som har bidratt til å skape en lønnsom og attraktiv næring. Kvoteendringene som nå er foreslått er et historisk skifte med tanke på stabil ressursfordeling. De foreslåtte endringene vil øke konfliktlinjene i næringen, sier Halstensen.

SKEPTISK: – Regjeringen svikter med sitt forslag det brede lag av norske fiskere, som har stolt på Arbeiderpartiets forsikringer om stabilitet i ressursfordelingen, sier leder Christian Strand Halstensen i Fiskebåt

Har trodd på stabilitet

– Regjeringen svikter med sitt forslag det brede lag av norske fiskere, som har stolt på Arbeiderpartiets forsikringer om stabilitet i ressursfordelingen. En forutsigbar, stabil og rettferdig ressursfordeling var grunnmuren i gjeldende strukturpolitikk, og den viktigste suksessfaktoren i næringen, for både små og større fartøy. Forutsigbar, stabil og rettferdig ressursfordeling igjennom 30 år har gjort næringen moderne, lønnsom og attraktiv, og er det viktigste premisset for fortsatt utvikling i næringen. Forutsigbare rammevilkår og tillit til de politiske stabilitet er viktig for alle næringer, dessverre leverer ikke Arbeiderpartiet lengre, sier Halstensen.

Han sier at fiskeflåten må leve med svingningene i kvoter, marked, oljepris, rente og valuta. Det er derfor svært uheldig at de politiske rammevilkårene er uforutsigbare, til tross for lovnader om det motsatte.

Redusert verdiskaping

– Regjeringens politikk vil redusere verdiskapningen, redusere antall helårsarbeidsplasser og bidra til redusert aktivitet langs kysten. Spesielt vil verfts- og utstyrsindustrien bli rammet, men også øvrige tjenesteytende næringer. Politikken medfører at fisken-fellesskapets ressurser- ikke benyttes til fellesskapets beste. De prioriterer redusert lønnsomhet og verdiskapning fremfor større bidrag til finansiering av velferdssamfunnet, sier Halstensen.

Beredskapen i nord

Den havgående flåten er også Norges fremste vaktbikkje lengst mot nord. Trålerflåten er den største næringen i Arktis. Kvotemeldingen og regjeringens fiskeripolitikk vil bety redusert legitimitet og tilstedeværelse lengst mot nord.

– Å svekke denne delen av fiskerinæringen er derfor også en svekkelse av Norges beredskap i Nordområdene, sier Halstensen.

Riksrevisjonen 

Fiskeriminister Cecilie Myrseth (Ap) har vært opptatt av Riksrevisjonens kritikk om manglende konsekvensutredninger. Kritikken rammet Arbeiderpartiet, men var i stor grad uberettiget. Nå foreslås imidlertid dramatiske endringer der konsekvensene ikke er utredet. 

– Konsekvenser vi ser er blant tap av arbeidsplasser på havet, økt sesongarbeid med utenlandsk arbeidskraft, tap av helårsarbeidsplasser på land, behov for ytterligere strukturering eller landligge, uheldig beskatningsmønster med økt uttak av kysttorsk, sier Halstensen.

Truer det grønne skiftet

Halstensen ser også en fare i at mulighetene til aktivt å møte det grønne skiftet er kraftig redusert gjennom Kvotemeldingen.

– Norge vil sakke akterut som verdensledende innen innovasjon og utvikling i fiskeri og verfts- og utstyrsindustrien når den havgående flåtens rammevilkår svekkes.

Halstensen konstaterer at Myrseth inviterer til en bred enighet om fiskeripolitikken, med det inviteres også til justeringer i Regjeringens Kvotemelding. Han håper at Stortinget kan samle seg om et kompromiss som ikke innebærer urimelige og uakseptable endringer i den fordeling som har vært gjeldende i snart 25 år.