Årsmøte i Norges Fiskarlag:

BEDYRER MELDINGEN SNARLIG: Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth, sammen med statssekretær Vidar Ulriksen og politisk rådgiver Nicklas Simonsen.

Statsråden: – Vi er snart klare med kvotemeldingen

– Kvotemeldingen er mitt ansvar. Og vi er snart klar til å legge fram meldingen, sa fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth til landsmøtet i Fiskarlaget.

Publisert Sist oppdatert

Cecilie Myrseths tale til Landsmøtet 2023 var møtt med stor forventning fra de 250 i salen, opplyser Norges Fiskarlag på egne nettsider.

– Landets viktigste fiskeripolitiske verksted

Dette er første gangen den nye statsråden møter en så stor andel av næringen etter at hun tiltrådte.

Statsråden bruker Norges Fiskarlags egen betegnelse og kaller møtet landets viktigste fiskeripolitiske verksted. Fiskeri- og havministeren berømmet også arbeidet Fiskarlaget har gjort med gode og konstruktive premisser til kvotemeldingen.

Hun påpekte også ansvaret alle har for å bidra til god kontroll og forvaltning av ressursene i havet. Sameksistens og all bruk av havet, også regjeringens mål om økt aktivitet i havet ble også berørt.

– Havvind skal ikke fortrenge fiskeriene

Cecilie Myrseth stilte også spørsmålet fiskerne har, om hva det betyr i praksis at Norge nå skal satse mye på havvind.

– La meg være klar. Fiskeriene er viktig for Norge og skal ikke fortrenges når nye kommer til, lovte hun og understreket at fiskeriene er en viktig fremtidsnæring for Norge.

– Det handler om å skape og det handler om å dele, sa hun.

Også kvinner, eller «kvinnskap» versus mannskap var en del av statsrådens innledning i sak 5 på landsmøtet «Fiskeripolitikk og kvotemeldingen».

Hun understreket at det skal være trygt for alle å være på havet og arbeide i næringen.

– Likestillingsarbeid er ikke noe man noen gang blir ferdig med. Vi må jobbe med dette i lag. Det er samtidig viktig å påpeke at vi ikke alltid kommer til å være enig. Det er bra å snakke sammen, diskutere og finne gode løsninger, sa hun før hun utfordret salen til å komme med innspill til henne.

Rammebetingelser viktige

I forslaget til vedtak pekes det blant annet på hvor viktig rammebetingelsene er for næringen:

«Rammebetingelsene for fiskeriene har over tid hatt bred politisk oppslutning. Dette har vært reflektert i flere stortingsmeldinger og det har gitt et lovverk som gjenspeiler dette. Innenfor disse rammene har fiskerne tatt sitt samfunnsansvar og bidratt til sysselsetting og bosetting i lokalsamfunn langs kysten. Det har vært et bevisst og omforent politisk valg at den omfattende virksomheten som dette har dannet grunnlag for, i dag utgjør kvotesystemet med tilhørende ordninger og flåtesammensetning.»