Kåre Heggebø er leder i Norges Fiskarlag.

- Regjeringens forslag vil øke konfliktnivået

Norges Fiskarlag benyttet mandagens høring om kvotemeldingen til å sende en advarsel til regjeringen.

Publisert Sist oppdatert

Norges Fiskarlag var første høringspart ut da leder Wilfred Nordlund (Sp) i Næringskomiteens ønsket velkommen, og selv om leder i Norges fiskarlag, Kåre Heggebø, hadde mye pent å si om kvotemeldingen, så var han kritisk på ett viktig punkt: Flytting av kvoter.

Se deler av kvotehøringen i opptak her

Stortinget har publisert noe av høringen i ettertid.

Mer konflikt

– Norges Fiskarlag har i våre innspill hele veien pekt på trålstigen som fordelingsnøkkel i fisket etter torsk nord for 62°N, og at dette må innbefatte samme praktisering som var gjeldende fra tidlig på 1990-tallet til og med 2020, sa Heggebø.

– Regjeringen legger med sitt forslag bare opp til en delvis gjeninnføring av trålstigen, og Norges Fiskarlag vil advare mot at dette forslaget vil forrykke balansen, øke konfliktnivået internt i næringen og medføre behov for ytterligere utredninger og oppryddinger, understreket han.

Skjør balanse

– Vedtak fra Fiskarlagets Landsmøte og Landsstyre er meislet ut etter tøffe diskusjoner og grundige overveielser mellom stor og liten, nord og sør, ulike redskapsgrupper og ulike fiskerier. Våre innspill og råd har vist seg å stå seg godt. Landsmøtevedtakene fra Norges Fiskarlag har stått seg over tid fordi vi har klart å balansere ulike hensyn. Det er derfor vi advarer mot å forrykke denne balansen, sa Kåre Heggebø.

Godt grunnlag

Likevel er Heggebø fornøyd med at regjeringen på mange områder har valgt å følge opp Fiskarlagets forslag og anbefalinger.

– Det mener vi sikrer gode og balanserte løsninger. Samtidig er det enkelte av regjeringens forslag vi mener vil ha svært negative konsekvenser eller som er mangelfulle.