OPPDRETTSTOPP: Skreiinnsiget har latt vente på seg i år. Nå er det full fart i hele Lofoten og Vesterålen, sent men godt. Imens har eksporten av oppdrettstorsk steget kraftig.

Eksporten av oppdrettstorsk til himmels - lavere landinger av skrei

Mye dårlig vær og et sent skreiinnsig har bidratt til at landingene av fersk torsk har falt kraftig fra i fjor, spesielt i årets to første måneder.

Publisert Sist oppdatert

I motsatt retning trekker økt eksport av oppdrettstorsk, som gikk opp 81 prosent, til totalt 3 000 tonn, i første kvartal. Dermed utgjorde den 13 prosent av det totale eksportvolumet av fersk torsk. Det melder Norges Sjømatråd.

Historisk høy eksportverdi

– Sammen med en svak norsk krone og høy prisvekst i markedene ga dette en historisk høy eksportverdi for fersk torsk i første kvartal. Den var 97 millioner kroner høyere enn forrige bestenotering i et kvartal, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

I første kvartal var prisen på fersk torskefilet med 127 kroner per kg. Dette er 6 kroner høyere enn forrige rekordkvartal, som var i fjerde kvartal 2022.

Det var også høy pris på fersk hel torsk med 56 kroner per kg. Dette er 2 kroner høyere enn forrige rekordkvartal, som var i fjerde kvartal 2022.

Slik var eksporten av torsk i mars:

  • Norge eksporterte 11 200 tonn fersk torsk til en verdi av 648 millioner kroner i mars
  • Verdien økte med 110 millioner kroner, eller 20 prosent, sammenlignet med mars i fjor
  • Volumet var uendret
  • Stor verdivekst av skrei

  • Norge eksporterte 3 600 tonn skrei til en verdi av 246 millioner kroner i første kvartal
  • Verdien økte med 40 millioner kroner, eller 20 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor
  • Volumet falt med 6 prosent
  • Danmark, Spania og Sverige var de største markedene for skrei i første kvartal

Rekordhøy skreipris på 69 kr/kg

Dette er rekordhøy eksportverdi for skrei i et enkeltkvartal, to millioner kroner høyere enn forrige rekordkvartal, som var i første kvartal 2020.

– Det er også rekordhøy pris på skrei med 69 kroner per kg. Dette er 15 kroner høyere enn forrige rekordkvartal, som var i første kvartal 2022.