KRITISK: – Der hvor laksen faktisk må komme seg ut av mærden og opp i ei elv for å gyte, så trenger ikke torsken rømme. Torsken kan gyte i mærd og befruktede egg vil seile med strømmen, påpeker leder Tom Vegar Kiil i Norges Kystfiskarlag.
KRITISK: – Der hvor laksen faktisk må komme seg ut av mærden og opp i ei elv for å gyte, så trenger ikke torsken rømme. Torsken kan gyte i mærd og befruktede egg vil seile med strømmen, påpeker leder Tom Vegar Kiil i Norges Kystfiskarlag.

Kjønnsmoden oppdrettstorsk på rømmen: – Myndighetene fremstår umettelige i sine ambisjoner

– Dette har vi fryktet og advart mot, likevel fremstår myndighetene umettelige i sine ambisjoner om vekst i denne næringen i fjordene våre på bekostning av kysttorsken, sier Kystfiskarlagets leder Tom Vegar Kiil.

Publisert Sist oppdatert

– Norges Kystfiskarlag er svært skuffet men ikke overrasket over nyheten om kjønnsmoden oppdrettstorsk på rømmen i Meløy. Det skriver de i en pressemelding.

Frykter genetisk forurensning

– Kystfiskarlaget har vært og er kategorisk i vår kommunikasjon opp mot myndighetene på at oppdrett av torsk må foregå i rømnings- og utslippsfrie anlegg. Vi frykter genetisk forurensing av torskebestandene slik vi har sett oppdrettslaksen har forårsaket i mange elver. Men der hvor laksen faktisk må komme seg ut av mærden og opp i ei elv for å gyte, så trenger ikke torsken rømme. Torsken kan gyte i mærd og befruktede egg vil seile med strømmen og spre gener som er tilpasset et urbant liv.

Ved rømming vil den enda lettere kunne blande seg med villfisk og gyte sammen med andre torskestammer.

– De historier oppdrettsnæringa har servert om at oppdrettstorsken ikke blir kjønnsmoden viser seg gjennom den nylige rømminga å ikke være sannferdig, da den rømte oppdrettsfisken i høyeste grad nærmer seg gyteklar, sier Kiil.

– Kan ødelegge både kysttorsken og skreien

Samfunnet har et stort ansvar for å ivareta og sikre både kysttorsk og skrei. – Skreien er en bærekraftig bestand som vi har høstet av i tusenvis av år. Risikoen er stor for at genetisk forurensing fra oppdrettsfisk kan komme til å ødelegge både kysttorsken og skreibestanden dersom myndighetene ikke nå tar problemene og risikoen på alvor. Torskeoppdrett er ei ung næring, og det er derfor viktig at det nå stilles biologisk bærekraftige krav. Vi vil derfor gjenta vårt absolutte krav om at oppdrett av torsk KUN skal kunne foregå i anlegg som sikrer villfisken!

Må gjøre store grep

Kystfiskarlaget minner om den pågående høringen om kysttorsk og havdeling der næringen forbereder seg på å gjøre store grep for å berge kysttorskbestanden som er i svak forfatning.

– Det er noe absurd over å behandle høringen om kysttorskvern mens det svømmer et uvisst antall kjønnsmoden oppdrettstorsk i fjordene, og det samtidig snakkes om å legge til rette for økt vekst for norsk torskeoppdrett. Fiskerne er ikke i tvil om at oppdrettsnæringen og dens forurensning av fjordene er grunnen til at det knapt er kysttorsk å oppdrive i fjordene langs kysten av Nordland og Troms. Likevel er det yrkesfiskerne som betaler for ugjerningene, med strengere reguleringer og en forsvinnende bestand av en særdeles viktig art.

Ber regjeringen skifte kurs

Norges Kystfiskarlag støtter de som nå ber om stopp i tildelingen av konsesjoner, og mener samtidig at regjeringen må skifte kurs:

– Oppdrett av all fisk må foregå i lukkede og utslippsfrie anlegg. Det er den eneste måten å garantere for en bærekraftig oppdrettsnæring som ikke går på bekostning av det tradisjonelle fisket.