FÅR STØTTE: Utvikling av havteiner er et av prosjektene som får milliontilskudd til neste år.
FÅR STØTTE: Utvikling av havteiner er et av prosjektene som får milliontilskudd til neste år.

Milliondryss til forskning i havnæringene - disse får støtte:

15 bedrifter innenfor havnæringene kan nå sette i gang forskningsprosjekter. De skal blant annet utvikle mer miljøvennlige fangstredskap, lage systemer for autonom droneinspeksjon av vindkraftverk, og utvikle fôr som reduserer sykdom hos settefisk.

Publisert Sist oppdatert

– Vi trenger at næringslivet leder an med forskning og innovasjon. Forskningen som disse bedriftene skal utføre vil gi oss viktig kunnskap som både forvaltning og næringsliv vil kunne benytte når vi skal utvikle de blå næringene. Prosjektene bidrar til at Norge fortsette å lede an internasjonalt innen bærekraft og innovasjon på havet, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Prosjektene får tilsammen 130 millioner kroner fra Forskningsrådet for innovasjon innenfor fiskeri, havbruk og maritime næringer (se tabell nederst).

Bærekraftige fangstredskap

Blant annet får Ervik Havfiske AS på Stadlandet 10 millioner kroner til et prosjekt der målet er å gjøre snøkrabbefangst mer bærekraftig og lønnsomt gjennom å utvikle hele fiskeriet, fra fangst til salgbart produkt. De tar sikte på å utvikle teiner som er mer effektive. Teinene skal også kunne ta i bruk alternativt marint råstoff til agnformål og oppnå et prosessert produkt med jevnere kvalitet.

Norbait AS på Måløy i Vestland 3,5 millioner kroner til et prosjekt som skal utvikle kostnadseffektive teine- og lineagn for kommersielt fiske basert på marint restråstoff og bionedbrytbare hjelpestoffer. Det nye agnet skal fiske minst like godt som tradisjonelt agn, og bidra til mindre plastforurensing fra fiskerinæringa.

Tryggere og mer effektive maritime operasjoner

Ulstein Design & Solutions AS i Møre og Romsdal får 3 millioner kroner til et prosjekt som skal utvikle en forbedret og automatisk metode for overføring av slepelinen mellom drivende skip og slepefartøy. Løsningen vil være effektiv i tilfeller der det drivende skipet er et mannskapsløst autonomt skip, eller et drivende skip som har blitt forlatt av mannskapet. Nye løsninger vil redusere risiko for at skipet kolliderer eller grunnstøter. Slike uønskede hendelser kan medføre fare for liv, skade på havstrukturer og forurensning fra last.

Stable AS i Arendal får 6 millioner kroner til et prosjekt der målet er å tilrettelegge for autonom droneinspeksjon av vindkraftverk fra servicefartøy. Dette innebærer blant annet å finne løsninger for sikker letting og landing fra båt, samt å etablere teknologistandarder som gir langsiktig økonomisk og operasjonell trygghet. Prosjektet vil favne hele verdikjeden, fra underleverandør til nøkkelteknologi, systemintegrator, båtdesigner og tjenesteleverandør.

Bedre velferd for settefisk

Skretting Aquaculture Research Centre AS i Stavanger får 8,8 millioner kroner til å utvikle et nytt fiskefôr mot nyreforkalking hos settefisk (nefrokalsinose). Sykdommen er en stor utfordring, og ble i 2022 rangert som den nest høyeste årsaken til dødelighet, dårlig velferd og redusert vekst i norske settefiskanlegg. Prosjektet har som mål å utvikle en diett for å forhindre eller behandle sykdommen, og på den måten bidra til økt helse og velferd for laks.

– Skal norsk marin og maritim næring fortsatt være i verdenstoppen, må vi ha forskning og utvikling i verdenstoppen. Forskningen i bedriftene som nå har fått støtte vil bidra til bærekraftig vekst og fornuftig forvaltning av havet vårt fremover, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Disse bedriftene får støtte

C-FEED AS

Etablere Rhodomonas kultur med gunstig mikrobiom tilpasset industriell produksjon kr. 8 077 000

Trøndelag

Indre Fosen

SANDE SETTEFISK AS

Sesonguavhengig produksjon av regnbueørret kr. 8 161 000

Vestland

Gloppen

SKRETTING AQUACULTURE RESEARCH CENTRE AS

Nephrocalcinosis: Unlocking the key to dietary intervention kr. 8 830

Rogaland

Stavanger

DNV AS

Digital Fuel Passport kr. 8 500 000

Viken

Bærum

KONGSBERG MARITIME AS

Novel Maritime Condition monitoring technology by acoustic emission and machine learning processing for Lifetime Optimisation. Kr. 15 600 000

Viken

Kongsberg

KONGSBERG MARITIME AS

Pulse-jet propulsion for commercial ships kr. 6 413 000

Møre og Romsdal

Ulsteinvik

DNV AS

Assessment of ship hull Integrity based on a Digital Twin kr. 14 216 000

Viken

Bærum

ZEABUZ AS

Cost-effective, Safe and AI-based Autonomy Software for Ships Kr. 15 000 000

Trøndelag

Trondheim

NJORD AQUA AS

Autonomous Underwater System for Targeted Assessment and Repair kr.  6 000 000

Vestland

Tysnes

STABLE AS

Bevegelseskompensert landingssystem for maritime droneoperasjoner. Kr. 5 900 000

Agder

Arendal

SCANDINAVIAN REACH TECHNOLOGIES AS

SteelWave High Volume Wireless Communication Platform for Steel Environments (HWC-SE). Kr. 5 775 000

Vestland

Straume

TUNABLE AS

System for kontinuerlig monitorering av utslipp på skip. Kr. 10 170 000

Oslo

Oslo

ULSTEIN DESIGN & SOLUTIONS AS

Nødslepsoppkopling for skip uten IMO krav til spesifikt nødslepsystem (Emergency Towing System). Kr. 3 025 000

Møre og Romsdal

Ulsteinvik

FRØYSTAD AS

Utvikling av havteine for konkurransedyktig og miljøvennlig fangst av reker. Kr. 4 405 000

Møre og Romsdal

Herøy

ERVIK HAVFISKE AS

Et mer bærekraftig og lønnsomt snøkrabbefiske. Kr. 10 000 000

Vestland

Selje

NORBAIT AS

Norbait II. Kr. 3 450 000

Vestland

Måløy