FORSURES: Overvåking av havforsuring gir oversikt over hvor fort norske havområder forsures på grunn av menneskeskapte CO2-utslipp. Bildet viser forskere ombord på skip som tar opp utstyr for å måle havforsuring og temperatur.
FORSURES: Overvåking av havforsuring gir oversikt over hvor fort norske havområder forsures på grunn av menneskeskapte CO2-utslipp. Bildet viser forskere ombord på skip som tar opp utstyr for å måle havforsuring og temperatur.

Norskehavet blir varmere og surere

Såkalte lange dataserier gir forskerne viktig informasjon om miljøet. Nye målinger viser at Norskehavet er varmere og surere.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Miljødirektoratet i en pressemelding. 

Temperaturen i havet har steget 

Oppdaterte målinger fra stasjon M i Norskehavet i 2022 viser at temperaturen på 2000 meters dyp har steget med mer enn 0,2 grader celsius siden 1980-tallet. Dette er uvanlig for så dypt vann i Norskehavet.

Surest i overflaten

Målingene viser også at havet blir surere. Den største endringen skjer i overflaten, der pH-verdien har avtatt med 0,06 siden 2001. Dette tilsvarer at vannet har blitt 15 prosent surere. Men også det dype vannet er påvirket av våre aktiviteter på land.