De to mennene var om bord i sjarken «Peik» da forliset skjedde.

«Peik»-forliset: – Feil rutevalg, svake rutiner og feil stabilitetsberegninger

– Da fiskerne havnet i sjøen uten overlevelsesdrakt, uten at redningsflåten hadde blåst seg opp, og nærmeste avstand til land var omkring 400 meter, hadde de svært liten mulighet til å overleve, konstaterer Statens havarikommisjon i sin rapport.

Publisert Sist oppdatert

Søndag 9. januar 2022 kantret sjarken Peik utenfor Slettnes fyr. Ulykken oppstod da to fiskere var på vei fra Honningsvåg mot Skjånes for å påbegynne fiske etter kongekrabbe. Begge fiskerne ble funnet omkommet.

– Fikk trolig vann på dekket

Nå er havarikommisjonens rapport klar. Der peker man på flere forhold som man mener hadde direkte sammenheng med forliset.

– De vanskelige sjøforholdene ved ulykkesstedet i kombinasjon med at fartøyet trolig fikk vann på dekk som følge av sjø over rekka og redusert stabilitet, har trolig medført at sjarken på et tidspunkt har fått store problemer og kantret.

Undersøkelsen har vist at seilingsruten sjarken tok avvek vesentlig fra andre fiskefartøys rutevalg. Seilasen dette året avvek også fra foregående år hvor seilasen ble lagt betydelig lenger nord og unna de grunne områdene. Det er uklart for Havarikommisjonen hvorfor sjarken endret kurs, slik at den seilte nærmere land og inn i det grunnere farvannet ved Slettnes, skriver de.

Skulle ikke vært godkjent

Undersøkelsen har vist at stabilitetsberegningene som lå til grunn ikke skulle ha vært godkjent, da de ikke oppfylte regelkravene. Dette var blant annet fordi det var blitt foretatt vektendringer som ikke var reflektert i beregningene. Endringene førte til redusert fribord og økt tyngdepunkt, og svekket dermed stabiliteten. I tillegg var det mer last på dekk på ulykkesdagen enn det som lå til grunn for godkjenningen. Basert på beregninger mener Havarikommisjonen at det ikke var disse endringene som alene kan forklare at sjarken kantret, men da stabilitetsegenskapene var betydelig svekket ved store krengevinkler, ble dette svært utfordrende i de rådene værforholdene.

Hadde for svake sikkerhetsrutiner

Undersøkelsen har vist at det godkjente foretaket ikke hadde identifisert flere forhold om bord som ikke var i henhold til regelkravene, og som trolig hadde en betydning for hendelsesforløpet. Havarikommisjonen mener alle disse forholdene kunne vært avdekket under kontrollen utført av det godkjente foretaket, og at foretaket hadde for svake rutiner for å dokumentere at forhold som var sjekket samsvarte med det som det var krysset av for i kontrollskjemaet. Det godkjente foretaket har i etterkant av ulykken gjennomført flere korrigerende tiltak.

Hele rapporten kan leses her: