Fiskets gang uke 12

LOFOTEN: Vinterfisket har de siste ukene gått for fullt i Lofoten, mye på grunn av et strålende vær.

Rekord i vinterfisket

Vinterfisket har virkelig slått til for fullt, med en leveranse på hele 19 500 tonn torsk i forrige uke.

Publisert Sist oppdatert

Både i kvantum og verdi er det størst aktivitet i Lofoten og Vest-Finnmark.

Rekordomsetning

Samlet sett ble omsetningen av fersk råstoff den beste i Råfisklagets historie forrige uke, med 681 millioner kroner. Det melder Råfisklaget i sin ukesrapport.

Det ble omsatt torsk, sei og hyse for henholdsvis 626, 21 og 11 millioner kroner. For torsk er det opp med 2 790 tonn og 87 millioner kroner fra uka før.

Garn og snurrevad

Garn og snurrevad er de redskapene som har stått for størsteparten av fangstene med 10 800 og 7 340 tonn. Mens 1 010 tonn er tatt på juksa og 370 tonn på line/autoline.

Lofoten var sist uke området hvor det ble levert mest torsk med 6 110 tonn, fulgt av Vest-Finnmark med 5 890 tonn, Troms med 3 440 tonn, Vesterålen med 2470 tonn, Øst-Finnmark med 1 520 tonn og Helgeland/Nordmøre med 110 tonn.

Stor aktivitet på yttersida

I Lofoten foregår det meste av fisket på yttersida, der silda og lodda har påvirket fisket. Mens om lag 2000 tonn av kvantumet levert i Lofoten er tatt på innersida.

Når det gjelder Vest-Finnmark er det mye aktivitet og torsk på Breivikfjorden og utenfor Fruholmen ifølge Råfisklaget.

Kvotebonus

Kvotebonus for levendelagring av torsk startet opp i uke 10 (6.mars), og i løpet av sist uke ble 150 tonn torsk satt i merder. 111 tonn er satt i merder i Lerøy sitt anlegg i Båtsfjord og 39 tonn i Levende Mellomlagring Vesterålen (LMV) sitt anlegg ved Myre.

Hittil i år er totalt 407 tonn satt i merder. Det er avsatt 3000 tonn til ordningen, der fangst som er lagret i over tre uker kvotebelastes med 60 prosent av fangstkvantum, som tilsvarer 40 prosent bonus.

Oppgang for seifisket

Det ble omsatt 1 645 tonn sei til en verdi av 21,4 millioner kroner sist uke. Det var opp fra 1 220 tonn og 16,6 millioner fra uka før. Mesteparten av seien, 940 tonn, er levert i Lofoten, der 645 tonn er tatt på snurrevad og 277 tonn tatt på garn.

Deretter følger Vest-Finnmark med 310 tonn og Vesterålen med 239 tonn. I de øvrige områdene ble det levert inn mindre fangster sei.

Ned for hysa

Når det gjelder hyse ble det levert 910 tonn til en verdi av 11 millioner kroner, som var en liten nedgang på 40 tonn fra uka før.

Også her er Lofoten største leveringssone med 476 tonn, etterfulgt av Vesterålen med 265 tonn. Mest hyse er tatt på snurrevad i disse sonene.

Kongekrabbe

Det ble levert 17 tonn kongekrabbe til en verdi av 3 millioner kroner. Det var en nedgang på 7 tonn og 0,9 millioner fra uke 11. Av dette ble fem tonn tatt av 31 fartøy i det regulerte fisket, mens 12 tonn ble tatt av 19 fartøy i det uregulerte fisket.

Snittprisen på A-kvalitet hannkrabbe, tatt i det regulerte fisket, lå sist uke på 353 kr/kg. Det er 11 kr bedre enn uka før.