Fiskets gang uke 10

VESTERÅLEN: Vinterfisket etter skrei har nå flyttet seg til Vesterålen og Lofoten.

Skreifisket er definitivt i gang, gode priser for fiskerne

Kystflåten har fått opp dampen. Sist uke ble det levert 12 millioner kilo torsk til en samlet verdi av 386 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

– Vi kan dermed fastslå at skreien nå har nådd frem til sitt tradisjonsrike gytested ved kysten, melder Råfisklaget i sin ukesrapport.

Lofoten topper

Det er over dobbelt så mye som uka før, da det ble levert 5580 tonn. Men er likevel nesten 6000 tonn lavere enn samme tid i fjor.

Fremdeles leveres det mye torsk i Vest-Finnmark med 2720 tonn, men nå har definitivt fisket flyttet seg til Vesterålen og Lofoten. Her ble det levert henholdsvis 2733 og 3602 tonn.

Gode priser

Samtidig kan fiskerne nyte godt av høyere pris for torsken, sammenlignet med fjoråret. I Lofoten var prisen tett under kr 50 per kilo (sløyd uten hode), mens i Vesterålen, Troms og Vest-Finnmark fikk fiskerne mellom kr 46,15 og 47,87 per kilo.

Kvotebonus har startet

Kvotebonus for levendelagring av torsk startet opp sist uke (6.mars), og totalt er det avsatt 3000 tonn til ordningen der fangst som er lagret over tre uker kvotebelastes med 60 prosent av fangstkvantum, som tilsvarer 40 prosent bonus.

Det ble i forrige uke satt 93 tonn i merder, hvorav 73 tonn i Lerøy sitt anlegg i Båtsfjord og 20 tonn i Levende Mellomlagring Vesterålen (LMV) på Myre.

Sei, hyse og kongekrabbe

Det var levert 1553 tonn sei til en verdi av 21,7 millioner kroner og 674 tonn hyse til en verdi av 8,4 millioner kroner sist uke.

Det ble også levert 32 tonn kongekrabbe til en verdi av 7,9 millioner kroner i uke 10, som var opp med 6 tonn og 0,4 millioner kroner fra uka før.