FORNØYD: – Vedtaket innebærer en dobling av fartøykvoten i kystfiskeordningen, og ble gjort for å sikre at vi får en god utnyttelse av det avsatte kvantumet i år, sier sametingspresident Silje Karine Muotka til Kystmagasinet.
FORNØYD: – Vedtaket innebærer en dobling av fartøykvoten i kystfiskeordningen, og ble gjort for å sikre at vi får en god utnyttelse av det avsatte kvantumet i år, sier sametingspresident Silje Karine Muotka til Kystmagasinet.

Mer torsk til små fartøy i samiske områder

Sametingspresident Silje Karine Muotka og Bivdu-leder Inge Arne Eriksen er svært fornøyde med Fiskeridirektørens vedtak om å øke fartøykvoten i kystfiskeordninga, som gjelder fra Hamarøy i sør til Varanger i nord.

Publisert Sist oppdatert

Etter anmodning fra både Sametinget og næringsorganisasjonen Bivdu tidligere forrige uke, kunngjorde Fiskeridirektøren sist fredag at det er besluttet å tildele et maksimalkvotetillegg på åtte tonn for fartøy som fisker innenfor kystfiskeordningen for torsk nord for 62°N, med umiddelbar virkning.

Fornøyd sametingspresident

Sametingspresident Silje Karine Muotka er fornøyd med vedtaket til Fiskeridirektoratet om økte kvoter.

– Vedtaket innebærer en dobling av fartøykvoten i kystfiskeordningen, og ble gjort for å sikre at vi får en god utnyttelse av det avsatte kvantumet i år, sier Muotka.

Bivdu-leder Inge Arne Eriksen sier anmodningene om å sette opp fartøykvoten kom ekstra tidlig i år for å sikre en god utnyttelse av hele det avsatte kvantumet.

– Vi er veldig glade for at Fiskeridirektøren responderte såpass raskt. Jeg er glad for at vi her ser et direktorat som opptrer både lydhørt og handlekraftig, sier Eriksen.

Håper på godt vær og mye fisk

Sametingspresident Silje Karine Muotka sier at hun nå håper på gode værforhold og god tilgjengelighet på fisk i ukene som kommer.

– De minste fartøyene i virkeområdet for ordningen behøver å få sikret økonomien sin etter to trøblete torskesesonger, men jeg synes også det er viktig å trekke fram at det denne delen av fiskeflåten lander også sørger for aktivitet på land i mange små fiskerisamfunn i nord, avslutter Muotka.