Fiskets gang uke 9

LANDLIGGE: Været har ikke vært på fiskernes side i vinter, noe som har ført til mange dager landligge.

Vest-Finnmark og Lofoten på torsketoppen

Det var en kraftig nedgang av fersk torsk i Vesterålen sist uke. En reduksjon på 2 120 tonn fra uka før. Mens Lofoten hadde en økning fra 1 060 til 1 330 tonn sist uke.

Uværet slipper ikke taket i nord, noe som selvfølgelig også påvirker fisket. Råfisklaget melder om at det er levert nesten 21 millioner kilo mindre fersk torsk i vinter enn på samme tid i fjor.

Mest i Vest-Finnmark

Det var omsatt 5 590 tonn fersk torsk til en verdi av 180 millioner kroner i uke ni, som er 4 050 tonn lavere enn uka før. Verdien i uke åtte var på 309 millioner kroner.

Snurrevadbåtene stod for 3 140 tonn, mens garnbåtene leverte 1 870 tonn. Autoline/line, juksa og trål leverte henholdsvis 275, 140 og 160 tonn sist uke.

Det var levert mest torsk i Vest-Finnmark med 1 890 tonn, etterfulgt av Lofoten med 1 330 tonn, Troms med 1 100 tonn, Vesterålen med 680 tonn og Øst-Finnmark med 540 tonn.

Nedgang for sei og hyse

Omsetningen av fersk sei og hyse var på 1 230 og 274 tonn i uke ni, til en verdi av 18,3 og 3,6 millioner kroner. For sei var det en nedgang fra 1 800 tonn, mens det for hyse var en nedgang fra 564 tonn fra uka før.

Størsteparten av seien, 1 007 tonn, ble levert i Lofoten, der 505 tonn ble levert av snurrevadflåten, mens garnflåten stod for 495 tonn.

Når det gjelder fersk hyse ble det meste levert i Øst-Finnmark med 105 tonn, deretter følger Lofoten med 70 tonn og Vest-Finnmark med 42 tonn.

I Øst-Finnmark stod autoline/linebåtene for 100 tonn, mens det i Lofoten var snurrevadbåtene som stod for mest fangst, på 41 tonn.

Mindre kongekrabbe

Det ble også levert 26 tonn kongekrabbe til en verdi av 7,5 millioner kroner, melder Råfisklaget. I uka før var det levert 47 tonn.

Av fangsten i uke ni ble 24 tonn tatt i det regulerte fisket, mens 1,5 tonn ble tatt i det uregulerte fisket. I alt 104 båter deltok i det regulerte fisket etter kongekrabbe, mens 22 båter fisket i det uregulerte fisket.

Fortsatt høy krabbepris

Snittprisen på A-kvalitets hannkrabbe, tatt i det regulerte fisket, var sist uke på 357 kr/kg. Det var 2 kroner lavere enn uka før.

Hovedvekten av krabben ble tatt i Varangerfjorden (11 tonn), i havområdet mellom Berlevåg og Båtsfjord (7 tonn), Tanafjorden (3 tonn) og Porsangerfjorden (3 tonn).