TURISTFISKE: Turistfisket har økt enormt i 2022, sammenlignet med 2021

Turistfisket øker kraftig

Det finnes ingen oversikt over hvor mange kilo fisk som fiskes av turister. Bare antall fisk er oppgitt i statistikken. Dette er tallene per 21. oktober i år. De viser en enorm økning i forhold til i fjord. SE KOMMENTAR I SLUTTEN AV DENNE ARTIKKEL!!

Publisert Sist oppdatert

Selv om det gjenstår over to måneder av 2022, er det tatt enormt mye mer fisk i turistfisket i år enn i fjor.

Fiskeridirektoratet har i statistikk over fisk tatt i turistfiske, delt landet opp i fem regioner. I tallene oppgir vi i parentes total fangst for 2021.

Kveite

Den regionen hvor det er fisket mest kveite er Nord hvor det er landet 9497 4835) kveiter. Nest mest kveite er det landet i Nordland med 7429 (3129) kveiter. Totalt for landet er det landet 20 339 (9251) kveiter.

Sei

For sei ligger region Midt på topp med 372 660 (143 796) sei, med region Nordland på andreplass med 145 573 (64 782 sei). Totalt er det fisket 865 121 (336 449) sei.

Torsk

Torsk er en ettertraktet fisk og her er det fisket mest i region nord med 236 117 (91 902) torsk, mens det i region Midt er fisket 212 999 (88 364) torsk. Totalt for alle regioner viser at det er fisket 702 406 (278 135) torsk i turistfisket.

Uer

Uer er en kjent og elsket fisk spesielt i Tyskland. Ikke usannsynlig står tyske turister for mye av fangsten på 17 602 (9974) uer i region Nord, mens det i region Midt er fisket 16 675 (8265 uer). Totalt for alle regioner er 54 667 (27 590) uer.

Steinbit

Steinbit er en annen fisk det er tall for. Av denne er det fisket 15 989 (2737) steinbit i region Nord, og totalt 18 441 (3445) for hele landet.

Ikke inkluderte arter

Totalt er det i år registrert en total fangst på 1 663 560 fisk som har blitt beholdt. I dette inngår ikke arter som lyr, lysing, lange, brosme, makrell og andre arter ikke nevnt ovenfor finnes det ikke statistikk for.

Slipper mye fisk

I tillegg til tallene ovenfor som omfatter fisk som er beholdt, er det fisket 9 560 344 torsk, 1 743 629 068 sei (tallene for sluppet sei stemmer ikke. Se kommentar ved artikkelens slutt), 6 757 steinbit, 15 454 kveiter og 12 624 uer som er sluppet ut. At fisken slippes kan ha mange årsaker. Noen turister driver det som kalles «Fang og slipp». Fisken kan også være under minstemål, eller fisken er ikke ønsket art. Innføring av lavere turistfiskekvote har nok medført at mange turister er mer selektive med hensyn til hvilken fisk de ønsker å beholde. Det illustreres med at så godt som hundre prosent av all sei slippes.

Ukjent dødelighet

Ett annet spørsmål er i hvilken grad fisken som slippes overlever. Noen turister er kyndige med hensyn til skånsom behandling, eller de har fiskeguider som hjelper til med å sette fisk tilbake. I andre tilfeller når fisket foregår selvstendig fra mindre båter er dødeligheten nok høyere.

Hvis et konservativt estimat på ti prosent legges til grunn, betyr det det 175 millioner fisk ikke har overlevd. Det er cirka hundre ganger flere fisk, i hovedsak sei, enn hva som har blitt beholdt. 10 prosent er mest sannsynlig et lavt tall. Uregistrert fangst kommer i tillegg.

VIKTIG:

Mye tyder på at Fiskeridirektoratets statistikk er sterkt misvisende. Fra havforsker Keno Ferter ved Havforskningsinstituttet har sendt oss følgende kommentar. Den tyder på at statistikken til Fiskeridirektoratet ikke stemmer:

Tallene hos Fiskeridirektoratet er selvrapporterte data, dvs. i mange tilfeller rapportere gjestene ved bruk av apper direkte til Fiskeridirektoratet og disse tallene blir oppdatert daglig på nettet.

Jeg gikk inn i fangststatistikken per bedrift og det viser seg at to bedrifter har rapportert fangster med urealistiske ekstremverdier:

  • Foreneset Fjordferie har rapportert 1,7 milliarder fisk som ble sluppet ut, og en gjennomsnittlig fangst på 8,6 millioner fisk per tur.
  • Furrehytter har rapporter 9 millioner fisk som ble sluppet ut, og en gjennomsnittlig fangst på 33 000 fisk per tur.

DENNE ARTIKKELEN ER ENDRET TO GANGER PÅ GRUNN AV FEILENE I DIREKTORATETS STATISTIKK. KYSTMAGASINET KOMMER TILBAKE MED MER MANDAG.