GLAD SOM EN TORSK: Til neste år tilrår norske og russiske forskere at torskekvotene i Barentshavet reduseres med 20 prosent. Det vil medføre de laveste torskekvotene siden 2009.
GLAD SOM EN TORSK: Til neste år tilrår norske og russiske forskere at torskekvotene i Barentshavet reduseres med 20 prosent. Det vil medføre de laveste torskekvotene siden 2009.

Tilrår kraftig reduksjon i torskekvotene for neste år: – Tilbake til år 2009

– Torskebestanden er på vei nedover, men vil trulig stabilisere seg om rådene blir fulgt, sier Bjarte Bogstad.

Publisert Sist oppdatert

Tisdag legger den norsk-russiske forskergruppa for fiskebestander i Barentshavet fram sine kvoteråd for nordøstarktisk torsk (skrei), nordøstarktisk hyse og snabeluer for 2023.

– Torskebestanden er på vei nedover, men vil trulig stabilisere seg om rådene blir fulgt, sier Bjarte Bogstad.

Han er bestandsansvarlig for nordøstarktisk torsk ved Havforskingsinstituttet og del av den norsk-russiske forskergruppa som gir de bilaterale rådene i år.

Er godt forbi toppen

Forskerne anslår at gytebestanden av torsk nå er på rundt 800 000 tonn, det laveste siden 2008. I mellomtida har torsken hatt noen gode år, med en historisk topp i gytebestanden i 2013 på 2,3 millioner tonn.

Forskerne mener det ikke bør fiskes mer enn 566 784 tonn i 2023. Det er 20 prosent mindre enn i 2022. Også i fjor var reduksjonen på 20 prosent fra året før, men fiskerne fanget mer enn kvoten.

– Nedgangen i kvoterådet blir stoppet av en forvaltningsregel som sier at kvoten ikke kan settes ned mer enn 20 prosent, forteller Bogstad.

Forvaltningsregelen på maks 20 prosent nedgang skal sikre noenlunde stabilitet for fiskerne, men uten å gå på bekostning av et bærekraftig, langsiktig fiskeri.

En kvote på 566 784 tonn vil være den laveste siden 2009.

– Skal trolig enda litt ned

Bestanden har blitt redusert hvert år siden 2013, og forskerne varslet videre nedgang senest ved fjorårets kvoteråd.

– Vi må regne med noe videre nedgang også til neste kvoteråd før utviklinga flater ut, sier Bogstad.

– Torsken i Barentshavet er fortsatt en stor og viktig bestand, men det er ikke lenger eventyrlige tilstander, fortsetter han.

Ganske uendret for hyse og snabeluer

Forskerne tilrår en kvote for nordøstarktisk hyse på opptil 170 067 tonn, som er en nedgang på fem prosent fra kvotene for 2022.

For snabeluer mener de det er trygt å fiske opptil 66 779 tonn i 2023 og 70 164 tonn i 2024.

Rådene for snabeluer er omlag på samme nivå som for 2021-2022.

Norske og russiske myndigheter setter de endelige kvotene gjennom den norsk-russiske fiskerikommisjonenen, som vanlig.