SKEPTISKE: Fiskebåt er skeptiske til hemmelighold i vindkraftsaker, og frykter korrupsjon. Bilde for illustrasjon.

Fiskebåt kritiske til regjeringens havvind-hemmelighold: – Kan gi korrupsjon

Regjeringen vil innskrenke innsyn i vindkraftsaker - Fiskebåt er sterkt kritisk til forslaget, og frykter mulig korrupsjon.

Publisert Sist oppdatert

Olje- og energidepartementet foreslår å innskrenke dagens innsynsrett i saker som gjelder prekvalifisering og tildelinger av prosjektområder for vindkraft til havs. Fiskebåt, som organiserer den havgående fiskeflåten, går sterkt i mot dette.

Vil spare seg arbeid

Begrunnelsen er at det er arbeidskrevende å gjennom alle dokumentene og at de vil inneholde store mengder med taushetsbelagte opplysninger, og at det vil være ressurskrevende å vurdere eventuelle unntak for resten av dokumentene.

– Vi vil av flere grunner advare mot at det innføres begrensninger i dagens innsynsrett i søknader som berører havvind. For det første legger staten opp til betydelig offentlig pengebruk gjennom subsidier som vil kunne komme opp flere hunder milliarder kroner, og det vil derfor være av allmenn interesse hvilke aktører som står i posisjon til å motta statlige midler, sier avdelingsleder i Fiskebåt, Espen Jacobsen.

– Motvirker korrupsjon

Han mener at åpenhet også er viktig i forhold til mulig korrupsjon.

–  Videre vil dagens offentlighet rundt slike søknader bidra til transparens og kunne motvirke negative samfunnsmessige konsekvenser som for eksempel korrupsjon, sier Jacobsen.