Nå har Tobias Reinholdtsen søkt om erverv av Stigfjordsjarken "Torshav".

Fikk seg Stigfjordsjark etter salg til oppdrettsinvestorer

Reinholdtsen Kystfiske AS i Myre i Vesterålen, har søkt Fiskeridirektoratet om å få kjøpe sjarken «Torshav» etter at de i fjor solgte «Helmine» til vestlendinger som vil fiske i nord. Selger av «Torshav» er Tor Ingas Austvik i Trondheim.

Reinholdtsen Kystfiske AS på Myre, som eies av Tobias Reinholdsen har kjøpt kjøper «Torshav» kjøpes til erstatning for ex.«Helmine» som i november i fjor ble solgt til MS Vikar 1 AS i Honningsvåg. Eier av dette rederiet er fire vestlendinger Bremnes på Bømlo i Sunnhordaland sør for Bergen.

Kystmagasinet kunne i desember opplyse at ifølge meglerselskapet Fiskerikonsulent AS i Svolvær som formidlet salget, skulle driftsgrunnlag være torsk, hyse og sei i åpen gruppe, samt øvrige ikke kvotebelagte arter. For sjarken, som har en lengde på 10,97 meter og bredde på 3,57 meter, betalte de vestlendingene 3,95 millioner kroner. Til nå i år har sjarken fisket over 31 tonn fisk og krabbe.

Ti år yngre

Ifølge søknad om erverv skal Reinholdtsen Kystfiske AS betale 3 625 000 kroner for «Torshav». Denne sjarken er en Stigfjordsjark med lengde på 10,20 meter og bredde på 3,20 meter bygget i 2005. Det vil si at den er litt kortere enn solgte «Helmine», men hele ti år nyere, og sjarkbyttet gir frigjør samtidig en del kapital.

Det er også Fiskerikonsulent som har formidlet salget av «Torshav». Det ble nylig varslet på deres nettside at denne sjarken ville komme for salg. Men alle detaljer ble ikke publisert før sjarken ble flyttet til «solgte fartøy».

Oppdrettsinvestorer satset på fiske

Som Kystmagasinet fortalte i desember, ble «Helmine» solgt til vestlendinger. Eierne av fartøyet som nå heter «Vikar» er fire personer fra Bømlo.

Kjell Tore Mæland eier 51 prosent, mens Erik, Rune og Ståle Fylkesnes de resterende 49 prosent.

Tobias Reinholdtsen solgte denne Selfasjarken til vestlendinger i fjor.

Erik Fylkesnes er daglig leder i i oppdrettsselskapet Fylkesnes Fisk AS, daglig leder i Sunnhordland Havbruksring SA, styreleder i Brakedal Settefisk AS, Hardanger Fiskeforedling AS, samt kontaktperson og styremedlem i en rekke eiendomsselskaper.

Rune Fylkesnes styremedlem i Hordalaks Sjø AS, Hordalaks AS, Fylkesnes Fiski AS, Norifish AS, Hordalaks Holding, Hardanger Fiskeforedling og brønnbåtrederiet Horda Pioneer AS, samt andre selskaper innen eiendom. «Helmine»

Rune Fylkesnes er også styremedlem i selskapet MS Vikar 1 AS som eier sjarken. Derved har oppdrettsmannen fått en interessant fot innenfor fiskeri i nord.

Fisker Kjell Tore Mæland er mindre kjent og innehar ingen interesser i selskaper utover rederiet som eier «Vikar 1».

Finnmarking med leppefiskkvote

«Vikar 1» har Kystfiskeutvalgskvote – Torsk Nord. Det er også en leppefiskkvote på 48 000 fisk knyttet til sjarken. Leppefisken skal neppe fiskes i Finnmark. Sjarken er bygget ved Selfa Båt AS i Trondheim i 1995. Den har en lengde på 10,97 meter og bredde på 3,57 meter.