'Skarholmen' har nå skiftet navn til 'Thea Elise'.
"Skarholmen" har nå skiftet navn til "Thea Elise".

Kostet dyrt å melde inn torskefangsten rund

Det hjalp lite å forklare at det meldt inn for lite torsk ved å skylde på feiltolking av vektinformasjonen og siden på at det skulle vært meldt inn sløyd hodekappet. Rederiet og skipper på endte opp med en saftig «bot» og inndragning.

Publisert Sist oppdatert

Fiskeridirektoratet gjennomførte i april 2021 en fullkontroll av fartøyet «Skarholmen» da fartøyet landet fisk til Myre Fiskemottak AS, avdeling Kamøyvær. Noen uker før jul kom endelig vedtak som kostet rederiet dyrt.

Hovedfangsten var torsk. Den ble oppbevart i tanker med vann om bord, deretter ble den pumpet på land og veid rund over manuell batch vekt.

Torsken ble kjøpt og seddelført i rund tilstand. Kontrollen avdaekket ifølge Fiskeridirektoratet en underrapportering av fangst i fartøyets elektroniske rapporteringssystem (ERS) sett i forhold til landet fangstkvantum og derved et brudd på ERS-forskriften.

Avvik på 14,5 prosent

Kvantum torsk rund registrert i ERS var 34.205 kg. Kvantum kontrollveiet torsk rund viste 40.007,5 kg. Kvantum sluttseddelført torsk rund var 39.971 kg. Torsken var med andre ord underrapportert med 5766 kg som tilsvarte et avvik på 14,5 prosent.

Mente først at han feiltolket vekten

Under kontrollen spurte kontrollørene skipper hvordan fangstkvantum ble estimert om bord. Skipper opplyste at de har vekt ombord og at han brukte faktor. I ettersendt skriftlig forklaring skrev han at dette var det første sjøværet der det ble fangstet over to dager og at han feiltolket vektinformasjonen den andre dagen.

Da vekten etter kastet første dag viste 5705 kg og etter kastet dagen etter viste 34 205 kg, trodde han at det siste kvantum var samlet vekt for begge dager og trakk fra fangsten han fikk første dag. Han endte dermed opp med 28.500 kg på fangstmeldingen.

Dersom vektinformasjonen ikke hadde blitt feiltolket, ville den rapporterte fangsten ifølge skipper ha stemt bra med den leverte fangsten. Ellers forklarte han at da de pumpet inn fangsten fra sekken var den svært levende og holdt ned, slik at han ikke klarte å gjøre noen kvantumsberegning ved å se på sekken på dette fisket. Ifølge kontrollørene viste en gjennomgang av ERS at skipper tidligere gjennomført sjøvær der det fangstes over to dager, og ikke har vært i annen havn før levering. Da stemte sluttseddel stemte de i forhold til innmeldt kvantum.

Trakk forklaringen om feiltolkning

I ettertid endret skipper på forklaringen. I det endelige vedtaket i saken opplyses det at skipper i forbindelse med første vedtak påklaget dette og samtidig ønsket å trekke tilbake redegjørelsen om feiltolkning av vektinformasjonen. De hadde kontrollert vekten med lodd under flere aktuelle forhold, og har hatt kontakt med vektleverandør og det er utført kontroll med faste vekter under sjøgang og ved kai. Vekten kan aldri vise helt korrekt under sjøgang, men feilmarginen er innenfor det akseptable.

Burde kontaktet mottaket

RUND TORSK: Det er ikke alltid lurt å melde inn rund fisk.
RUND TORSK: Det er ikke alltid lurt å melde inn rund fisk.

Skipper opplyste derfor i klagen at feilen han gjorde ved leveringen var at han ikke kontaktet Myre Fiskemottak og forhørte seg om fisken skulle føres som rund vekt eller sløyd uten hode. Hadde fisken vært levert sløyd uten hode i Kamøyvær 25/4 og ganget opp med faktor 1,5 hadde kvantumet i fangstdagboken stemt svært bra.

Hadde skipper også tatt innmatsprøve og korrigert fangstdagbok før ankomst til Kamøyvær ville kvantum stemt bra for også denne tilstanden. Skipper informerte også om at at han ikke var inne på mottaket i Kamøyvær ved levering på grunn av Covid 19. Han så dermed ikke om fisken ble sløyd under leveringen.

Erfaren eller uerfaren

SLØYD OG HODEKAPPET: Om vekten på fangst meldes inn sløyd og hodekappet blir torsk konvertert til rund vekt med en faktor på 1,5.
SLØYD OG HODEKAPPET: Om vekten på fangst meldes inn sløyd og hodekappet blir torsk konvertert til rund vekt med en faktor på 1,5.

I vedtaket ble det opplyst at skipper er en erfaren skipper. Men skipper kunne opplyse at han bare hadde vært skipper fra 1. januar 2020, og før dette har han vært fisker på dekk. Han anså seg ikke på noen måte som en som kan kalle seg selv erfaren.

Underrapporteringen i denne saken utgjorde 14,5 prosent, noe direktoratet mente var betydelig. Rederiet ble derfor ilagt et overtredelsesgebyr på kr 79 749,- og skipper fikk et overtredelsesgebyr på 12 000 kroner.

Burde meldt inn sløyd og hodekappet

Denne saken føyer seg inn i en lang rekke med saker hvor fiskefartøyer ville fått et atskillig mer korrekt innmeldt kvantum om det hadde blitt meldt inn sløyd og hodekappet vekt. Enn så lenge regelverket ikke tar hensyn til dette, vil det være unødig vanskelig å estimere korrekt vekt. Når sløyd og hodekappet fisk blir konvertert til rund fisk med gjeldende faktor på 1,5 blir fangstene jevnt over mindre enn om de veies rund.

Også sett fra et kvotemessig perspektiv er innmelding av sløyd hodekappet vekt bedre. Ellers går ofte mageinnhold i form av sild, lodde og annen mat fisken har spist til fradrag på fartøyets kvoter.

Nye Skarholmen AS overtok i januar 2020 «Skarholmen» ved å fisjonere Skarholmen AS inn over i Nye Skarholmen AS som eies av fiskebåtrederen Kristian Benonisen. I november i fjor endret Benonisen navnet på fartøyet til «Thea Elise». Snurrevadbåten har en lengde på 37,25 meter og bredde på 9,25 meter. Den ble bygget ved Larsnes Mek Verksted i 2006 og Skarholmen AS kjøpte fartøyet i 2018.