FÅR NYTT LIV: Etter planen skal Nofir motta flere containere med redskap i månedene som kommer. Etter hvert skal fiskeriene også inkluderes.

Nytt prosjekt skal gjenvinne 1 000 tonn plastredskaper i året på Færøyene

Et oppdrettsredskap fra Færøyene får nytt liv i en større satsning på gjenvinning. Snart skal også fiskerinæringen inkluderes.

Det sier Nofir og Vónin i en pressemelding.

Ikke fått fra Færøyene før

Selskapene har lenge samarbeidet på norsk jord, men hittil har det ikke vært på plass en løsning for nabolandet i Nord-Atlanteren.

– Vi har ikke mottatt materialer fra Færøyene før, og mener det er veldig bra at selskapene herfra også ser verdien i å gjenvinne redskap fra næringene, sier Øistein Aleksandersen, daglig leder i Nofir. De har mottatt de første containerne med oppdrettsredskap fra øyriket hvor fiskeri- og havbruk er en av de desidert største næringene. Den siste tiden har det kommet inn 16 containere med hele 244 tonn redskap. Det tilsvarer ifølge Nofirs miljøkalkulator om lag 879 tonn CO2-ekvivalenter, og 415 tonn olje-ekvivalenter i miljøbesparelser.

Skal gjenvinne 1 000 tonn i året

Øistein Aleksandersen forteller at de skal opp på om lag 1000 tonn redskap til gjenvinning årlig. - Det er enorme mengder redskap, og et kjempebidrag til mer gjenvinning. Majoriteten av det vi har fått hittil har også vært nøter av nylon, som betyr at nesten alt kan materialgjenvinnes og bli om til nye produkter. Direktør for Vónin på Færøyene, Hjalmar Petersen, mener det er på høy tid at gjenvinningsarbeidet settes i større søkelys også her. De har ansvar for nesten alt service,- og dermed også avfallshåndterings-arbeid for havbruksnæringen i landet.

– I likhet med Norge er fiskeri- og havbruk en av de viktigste næringene her på Færøyene. Selskapene her er store og innovative. Det har blitt gjort, og gjøres mye for både miljø og klima, men akkurat på gjenvinning har vi manglet et godt nok system, sier Petersen.

Skal inkludere fiskeriene også

Etter planen skal Nofir motta flere containere med redskap i månedene som kommer. Etter hvert skal fiskeriene også inkluderes.

– Dette blir et viktig steg for å gjøre fiskeri- og havbruket på Færøyene enda mer bærekraftig, avslutter Petersen.