POLAR PIONEER: Dette fartøyet har grønlandske Polar Seafood på eiersiden.
POLAR PIONEER: Dette fartøyet har grønlandske Polar Seafood på eiersiden.

Vestlendingene og utlendinger tar kontroll

Det er fiskebåtredere på Vestlandet som dominerer snøkrabbefisket. Legges det til at flere av snøkrabbebåtene registrert i Troms og Finnmark er delvis eid av grønlendere, er det få lokale redere som drar nytte av snøkrabberessursene.

Av åtte snøkrabbebåter hjemmehørende i Troms og Finnmark er det ett som er eid av sunnmøringer, tre hvor grønlandske Polar Seafood eier 40 prosent, samt ett som har Fiskeridirektoratet har mistenkt for å være kontrollert av Royal Greenland Seafood.

Tilbake står «Tromsbas», «Kildin» og «Fruholmen» som er eid av redere bosatt i fylket.

Mens fisket etter kongekrabbe er regulert på en måte som tilgodeser sjarkflåten i nord, har snøkrabben som fiskes av større havgående fartøy blitt et fellesgode for redere fra hele Norge.

NESHOLMEN: Denne snøkrabbebåten er eid av Rune Blaschek i Tromsø.
NESHOLMEN: Denne snøkrabbebåten er eid av Rune Blaschek i Tromsø.

Samtidig har snøkrabbe blitt sett på som litt eventyr, og få redere har satset fullhjertet selv om de har sikret seg snøkrabbetillatelse. Resultatet blir mest sannsynlig at dominansen spesielt Austevollrederier har i dette fisket blir sementert når fisket om svært kort tid lukkes.

Det er primært redere i Austevoll som har vært villige til å satse nødvendig kapital på å fiske snøkrabbe. Når tre-fire av ni fartøy med fangst i år, registrert i Troms og Finnmark, har grønlandske interessenter som eiere eller långivere, tyder det på at nordnorske redere i stor grad har manglet kapital eller mot til å satse på snøkrabben.

I Norge kan utenlandske interesser bare eie 40 prosent i et fiskebåtrederi. Dette har begrenset muligheten utlendinger har til å satse på snøkrabbe.

Snøkrabbebåter i Troms og Finnmark

Dette er snøkrabbebåtene hjemmehørende i Troms og Finnmark og som har registrert fangst i 2022:

Kvitungen

47 meter lange "Kvitungen", bygget i 1958, har fisket 413 724 kilo snøkrabbe i år.

Polar Seafood Norway AS eier 40 prosent i dette fartøyet. Polar Seafood Norway AS er et datterselskap av Grønlands største private fiskerikonsern. I tillegg eier daglig leder i Polar Seafood Norway AS 9,8 prosent. Reder er norske Per Thore Kraknes med 50,2 prosent.

Arctic Pioneer

45 meter lange «Arctic Pioneer», bygget i 1967, har fisket 556 564 kilo snøkrabbe i år.

Her eier Polar Seafood Norway AS 40 prosent, daglig leder i Polar Seafood Norway AS, Trygve Åvestad 9 prosent og Per Thore Kraknes 51 prosent.

Polar Pioneer

50 meter lange «Polar Pioneer», bygget i 1998, har fisket 684 795 kilo snøkrabbe i år.

Her eier Polar Seafood 40 prosent, daglig leder i Polar Seafood Norway AS, Trygve Åvestad 9 prosent og Per Thore Kraknes 51 prosent.

Arctic Swan

64 meter lange «Arctic Swan», bygget i 2002, har fisket 556 kilo snøkrabbe i år.

Selv om fartøyet er registrert med alta som hjemstedskommune, er det i praksis eid av sunnmøringer. EJR Holding AS eier 74,94 prosent. Bak dette selskapet star sunnmøringene Einar Jan Remøy (75 prosent) og Ruben Joakim Berge Remøy 25 prosent) De resterende eierne er ringnotrederiet Eros AS i Ålesund og Eggesbø Eiendom i Fosnavåg. Eiendomsselskapet har samme eiere som Eros AS.

Arctic Opilio

56 meter lange «Arctic Opilio», bygget i 1986, har fisket 595 088 kilo snøkrabbe i år.

Rederiet har sterke bindinger til det grønlandske fiskerikonsernet Royal Greenland Seafood. Fiskeridirektoratet har tidligere I år truet med å inndra ervervstillatelsen til «Artic Opilio», da de mener Royal Greenland Seafood har hatt reell kontroll over rederiet. Dette har blitt motstridt, og det ser nå ut til at rederiet har en eierstruktur hvor rederen Bengt Are Korneliussen har den reelle kontrollen.

Bengt Are Korneliussen er oppført med 100% eierandel I Maniitsoq AS som eier fartøyet.

Tromsbas

67,5 meter lange «Tromsbas», bygget i 1956, har fisket 1 492 947 kilo snøkrabbe i år.

Dette suksessfulle fartøyet som i år har fisket nesten 1500 tonn snøkrabbe eies av Tromsørederiet Chrisma AS som er eid av en familie i Troms.

Kildin

KILDIN: Finnmarksbåten 'Kildin' er lokalt eid.
KILDIN: Finnmarksbåten "Kildin" er lokalt eid.

37 meter lange «Kildin», bygget i 2001, har fisket 128 551 kilo snøkrabbe i år.

Mikael Solhaug AS i Båtsfjord eier «Kildin» som er rigget for snurrevad og snøkrabbe.

Mikael Solhaug er eneste eier i selskapet som også har line- og garnbåten «Mikkelsen».

Nesholmen

27 meter lange «Nesholmen», bygget i 1989, har fisket 5 399 kilo snøkrabbe i år.

Fartøyet eies av Sandefjordingen Rune Blaschek som i mange år har vært bosatt i Troms, og hvor han har slått seg opp som reder med en rekke fartøy i drift.