Ukraina

UKRAINA: Eksporten av sjømat til Ukraina er i ferd med å ta seg opp til 2020- og 2021-nivået igjen.

Ukraina: Eksport av fisk på vei opp

Eksporten av norsk fisk til Ukraina er i ferd med å ta seg opp til 2020- og 2021-nivå.

– 2021 var et rekordår for norsk sjømateksport til Ukraina. Det er derfor imponerende at tallene for 2022 ligger såpass tett opptil tallene fra 2021. Det opplyser Anne Birthe Skaret, prosjektmanager i Norwegian-Ukrainian Chamber of Commerce (NUCC) til Kystmagasinet.

Jevn og rask utvikling

Norsk eksport av fisk til Ukraina har hatt en jevn og rask utvikling de siden 2016. I første kvartalet i år hadde norsk sjømateksport til landet en økning på 66 prosent, sammenlignet med samme periode i 2021.

Etter den russiske invasjonen av Ukraina 24. februar i år stoppet det derimot opp. Den ukrainske regjeringen utstedte et forbud mot internasjonale transaksjoner for varer som ikke var på listen over kritiske og viktige importvarer.

NORSK: Laks fra Norge er selvskrevet i disken hos Egersund Seafood i Kiev.

Inkludert på importlisten

Ettersom fisk og sjømat ikke var på denne listen ble det en fullstendig stopp i den norsk-ukrainske handel med sjømat. Resultatet ble at flere lokale bedrifter midlertidig gikk fra å være kommersielle til humanitære aktører.

Den 19. mars ble sjømat inkludert til regjeringens liste over kritiske og viktige importvarer, og det ble gjenåpnet for handel med fisk. Importtallene de påfølgende månedene viste en betydelig vekst i handelen med fisk.

Stigende eksport

Allerede i april nådde den norske eksporten av fisk 55 prosent av eksportverdien sammenlignet med april 2021. I mai steg verdien til 76 prosent. I løpet av sommeren har sjømathandelen stabilisert seg rundt 120 millioner norske kroner per måned, og verdien lå i juni på 90 prosent i forhold til samme måned i 2021.

I august sank handelen ned til 58 prosent, sammenlignet med august i fjor. Skaret forteller at det har sammenheng med at det i fjor høst var en betydelig økning i sjømathandelen. Sammenligner man med tall fra august 2020, er det i år kun 9 prosents nedgang i eksporten.

Knutepunkt for norsk foredling

SORTIMENT: Gradvis har de bygget opp sortimentet i butikkene igjen.

Sjømatindustrien i Ukraina vokste selv under pandemien. I tillegg til sterke eksporttall, var landet i ferd med å få gjennomslag som et knutepunkt for foredling av norsk sjømat.

Dette hadde sammenheng med at EUs PEM-konvensjon ga den eksporterende parten (i dette tilfellet Ukraina) opprinnelsesstatus. Det har derfor åpnet en inngangsport for norsk sjømat, som kan eksporteres til lavere tollsatser når den eksporteres til EU gjennom en tredjepart i stedet for direkte.

Tross positive tall er det fremdeles en lang vei å gå for å oppnå en viss form for normalitet. NUCC anbefaler på det sterkeste norske bedrifter å opprettholde relasjonene med ukrainske selskapet, og bidrar i så måte bedriftene underveis.

Gradvis tilbake til normalen

Et av selskapene som har vært godt etablert i Ukraina over tid er Egersund Seafood. Selskapet er en betydelig importør av norsk fisk, og har flere utsalg både i Kiev og Lviv.

I de første månedene av krigen ble de fleste utsalgsstedene stengt, men relativt raskt startet de med matdistribusjon i områdene de vanligvis har butikker.

SJØMAT: Enkel, god og populær sjømatrett.

– Vi delte ut mat til de som trengte det mest, til sykehus og militæret. Etter hvert som vi gradvis har kommet tilbake i aktivitet har vi måtte skalere ned den frivillige distribusjonen av mat, forteller Konstantin Medvedev, CMO for Egersund Seafood i Ukraina.

– Vi har sakte prøv å komme tilbake i aktivitet, hvis man kan kalle det normalt å drive handel i et land i krig. Og folk kommer tilbake for å handle.

Sakte bygget opp sortimentet

I starten av mai åpnet de opp igjen den ene butikken i Kiev, og har sakte bygget opp igjen sortimentet. Etter hvert har de åpnet opp igjen enda en butikk i Kiev, samt enda en butikk, som lå i frontlinjen av angrepene i Bucha/Hostomel.

GRILL: I høst etablerte Egersund Seafood i Lviv egen Seafood Grill ved butikken.

– To av våre butikker er fremdeles stengt, men vi er sakte på vei til normale forhold. Alle restaurantene, bortsett fra en i Kiev, i tilknytning til butikkutsalgene er stengt, forteller han videre. Omsetningen her har kun vært på 40 prosent av det normale.

I høst åpnet de opp en sjømatresturant, kalt Seafood Grill, i en blå container ved butikken i Lviv. Pop-up restauranten var godt besøkt utover høsten, men i midten av november måtte de stenge dørene for vinteren.