EKSPORT AV MAKRELL: Det gir økt lønnsomhet og god miljøgevinst om makrell eksporteres som filet.
EKSPORT AV MAKRELL: Det gir økt lønnsomhet og god miljøgevinst om makrell eksporteres som filet.

Tøffere konkurranse i markedet for makrellfilet

Fra april neste år vil norsk makrellfilet møte økt konkurranse fra EU og Storbritannia. Det skjer samtidig som flere bedrifter gjør store investeringer i produksjonslinjer for filetering av makrell.

Dette kommer frem i et notat Sjømatbedriftene har sendt til Fiskeridepartementet som innspill i forbindelse med forhandlinger med EU om markedsadgang for sjømat. I notatet skriver organisasjonen følgende om fryst makrellfilet:

Flere bedrifter gjør store investeringer for også å kunne filetere makrell. Dette er viktige steg for å ta sysselsetting og verdiskaping fra makrellen hjem til Norge. I tillegg utgjør avskjær 60 prosent av fisken, og går inn i et godt betalende fôrmarked.

Miljøgevinst ved eksport av filet

MAKRELL: Makrell og annen sjømat til salgs på marked i Busan, Sør-Korea.
MAKRELL: Makrell og annen sjømat til salgs på marked i Busan, Sør-Korea.

Andre fordeler med nasjonal produksjon er redusert CO2- utslipp, gjennom redusert transportvolum og redusert energiforbruk og kjølemedier ved innfrysing av lavere volum.

I tillegg til EU, er Sør-Korea og Japan, de viktigste markedene for makrellfilet. Det er verdt å merke seg at både Storbritannia og EU vil ha frihandel med makrellfilet med Japan fra april 2023, mens Norge fortsatt møter toll på 10 prosent.

Flott økning i eksporten

En sjekk av eksportstatistikken til Sjømatrådet viser at det i årene 2018 til 2020 ble eksportert i underkant av 6000 tonn fryst makrellfilet. I 2021 økte eksporten til 7341 tonn. Den største økningen i et enkeltmarked fra Sør-Korea. EU totalt hadde en økning som var rundt hundre tonn høyere enn Sør-Korea.

Ved utgangen av september hadde eksporten til EU allerede en økning sammenlignet med den totale eksporten i fjor. Japan og Sør-Korea ligger under samlet eksport i fjor. Men det kan ha med ønske om å få makrell fisket senere i sesongen når det fettinnholdet er på sitt høyeste.

MAKRELL I KOREA: Makrellfilet servert i chilisaus sammen med kimchi i Sør-Korea.
MAKRELL I KOREA: Makrellfilet servert i chilisaus sammen med kimchi i Sør-Korea.

Det er økningen i eksportert kvantum av fryst makrellfilet Sjømatbedriftene nå ønsker at blir ivaretatt i forhandlingene med EU. De ser også en fare for at det nest største markedet utenfor EU, Japan, skal svekkes som følge av at makrellfilet fra Storbritannia og EU fra og med april av ikke vil ha samme tollsats som norsk makrell.