IKKE NORSK NOK: En partner fikk ikke være medeier. Han var ikke registrert i Folkeregisteret.
IKKE NORSK NOK: En partner fikk ikke være medeier. Han var ikke registrert i Folkeregisteret.

Fikk ikke lov av direktoratet til å være medeier i sjark

Reglene om hvem som kan eie en fiskebåt er strenge, og direktoratet er pålagt å følge reglene. Da sjarken «Sandflæsa» fikk nye eiere skulle det etableres et selskap med to eiere, den ene med 51 prosent og den andre 49 prosent andel, endte det med at en partner ikke fikk eie i sjarken.

Publisert Sist oppdatert

I begynnelsen av februar sendte skipsmegler Nova Shipping AS inn en søknad på vegne av kjøper om ervervstillatelse for fartøyet «Sandflæsa», for fortsatt drift.

I søknaden ble det oppgitt at fartøyets driftsgrunnlag var planlagt å være torsk og hvitfisk, samt uregulerte arter. Eier av sjarken skulle være selskapet Nord Om AS. Art-Jan van der Plas skulle eie 51 prosent og Nico van der Plas 49 prosent. Det ble opplyst at begge bor i Selvær på Træna. Art-jan van der Plas står på blad B i fiskermanntallet og Nico van der Plas vil søke opptak på blad A.

Ikke registrert i Folkeregisteret

Ifølge Folkeregisteret var Art-Jan van der Plas som er nederlandsk statsborger registrert med innflytting til Norge i september i fjor. Nico van der Plas var ikke registrert i Folkeregisteret.

Ifølge deltakerloven kan ervervstillatelse kan bare gis til den som er norsk statsborger eller likestilt med norsk statsborger. Som likestilt med norsk statsborger regnes utlending bosatt i Norge. Utlending bosatt i Norge, kan bare bli tildelt ervervstillatelse når fartøyets største lengde er mindre enn 15 meter.

Må bo minst to år i Norge

I avslaget på erverv skriver Fiskeridirektoratet: Art-Jan van der Plas er nederlandsk statsborger. Siden Nico van der Plas ikke finnes i Folkeregisteret, legger vi til grunn at han ikke er norsk statsborger. Et av kravene for at et aksjeselskap skal få ervervstillatelse, er at styrets flertall og styreleder må være norsk statsborger og ha bodd i Norge i de to siste årene. I tillegg må minst 60 prosent av selskapet være eid av norske statsborgere som har vært bosatt i Norge i de to siste årene. Vi kan ikke se at dette er tilfelle her. Derfor oppfyller ikke selskapet under stiftelse vilkårene for å få ervervstillatelse.

Løste saken raskt med å ha en eier

Avslaget fra direktoratet kom 15. februar. Etter litt kommunikasjon mellom direktoratet og skipsmegler, ble ny endret søknad sendt 6. mars. Nå søkte enkeltmannsforetaket Nord om ved Art Jan van Der Plas om erverv av Sandblæsa. Med fartøyet fulgte rettigheter som i går gir fartøyet rett til å fiske 522 tonn hyse, 478 tonn sei og 38 tonn torsk.

«Sandflæsa» er 10,72 meter lang, 3,87 meter bred og ble bygget i Gausvik i 1976. Motoren har en ytelse på 180 hestekrefter. Fartøyet er nå registrert som hjemmehørende på Selvær i Træna kommune i Nordland.

Selger av sjarken var rederiet Partrederiet Sandflæsa DA som også holder til i Selvik på Træna.