TEINEFISKE: "Olagutt" er ett av to fartøy som brukes i teinefartøyet.

Suksess med teinefiske

Teiner kan brukes i mange fiskerier. Kystmagasinet kunne i februar fortelle om teinefiskere som hadde fisket fire kilo langfingerkreps som ifølge salgslaget Fiskehav var omsatt for cirka tusen kroner per kilo.

HAVTEINER: Trefjarsjarken "Krepsen" brukes til både krepsefiske og fiske med havteiner.

Fisker John Atle Kristensen eier sammen med selskapet Gubo AS to fiskefartøy gjennom selskapet Knipseren AS. Det ene fartøyet er «Olagutt» med lengde på 7,95 meter. Dette fartøyet ble bygget ved Buccaneer Boats i Storbritannia i 1998. Rederiets andre båt «Krepsen», en Trefjarsjark med lengde på 12,35 meter bygget i 2011.

Med disse båtene har de utviklet et spennende teinefiske ut av Lyngdal i Agder. Nært samarbeid med blant annet sjømatbutikken Sjø, Fisk og Skalldyr AS har de funnet marked for fisk og skalldyr en ikke finner i sjømatdisker flest.

Femten kilo til femten tusen

VERDIFULL KREPS: Bygger en nettverk mot mulige kjøpere kan en plutselig finne marked for nye arter som langfingerkreps.

Da Kystmagasinet skrev om fisket etter langfingerkreps i februar, var det bare levert under fire kilo. Med pris et par kroner under tusenlappen per kilo, var dette fortsatt verdifullt fiskeri.

Nå har «Olagutt» levert over tretten kilo av den eksklusive lille krabaten, mens «Krepsen» har levert litt over to kilo. Det betyr at krepsen som andre fiskere stort sett kaster på sjøen har gitt inntekt på cirka 15 000 kroner.

Det er ingen som kan leve på femten tusen kroner. Men verdien av fangsten er en god ekstrainntekt i teinefisket.

Fisker mye forskjellig

Begge båtene fisker med teiner. «Olagutt» fisker med sjøkrepsteiner, mens «Krepsen» fisker med havteiner. Til nå har de to båtene levert følgende fangster med estimert verdi basert på snittpriser oppgitt av Fiskehav:

Krepsen:

2,3 kilo langfingerkreps (2 000 kroner)

70 kilo trollkrabbe (2 680 kroner)

35 kilo skjellbrosme (588 kroner)

267 kilo sjøkreps (42 186 kroner)

3799 kilo lange (77 500 kroner)

328 kilo brosme (6 954 kroner)

52 kilo breiflabb (1 976 kroner)

«Olagutt»:

13 kilo Langfingerkreps (13 000 kroner)

92 kilo taskekrabbe (1 114 kroner)

949 kilo sjøkreps (149 942 kroner)

De to båtene er ikke i drift samtidig. Frem til 8. april har de levert fangst tatt med teiner verdt rett i underkant av 300 000 kroner. I fjor hadde Knipseren AS inntekter på 3,8 millioner kroner. De tilpasser fisket etter hva som er sesong, og om fordelaktigdig fiskes det med annet enn teiner.

Muligheter skapes gjennom nettverk

SELGER DET MESTE: Knipseren AS har funnet et marked for det de fisker. Noe selges gjennom butikk, noe til restauranter. Prisene i butikken er gjennomgående rimelige.

Det innbringende fisket er ikke minst mulig siden minoritetsaksjonæren i Knipseren AS, Arnt Gaute Ubostad, er involvert ikke bare i fiskebutikken, men også i restaurantvirksomhet. Blant annet er han styremedlem i gourmetrestauranten Under på Lindesnes.

Det store problemet for mange fiskere er at de ikke finner kjøpere når de har uvanlig fangst som langfingerkreps og trollkrabbe. En løsning for mange kan være å søke kontakt med mulige kjøpere blant de mange restaurantene som serverer sjømat. Nettverksbygging har ikke vært vanlig blant fiskere. Men Knipseren AS er et eksempel på verdien av å tenke annerledes.

Fordelen med teinefiske er at fangsten stort sett kan leveres levende, noe som normalt gir bedre pris. Med restauranten gourmetrestauranten Under blant kundene, er det få ting som ikke kan selges.