"Svanesund" er en liten, men svært effektiv reketråler.

Fisker mer enn mange langt større fartøyer

142 reketrålere har i år levert fangst per 11. mars. De fleste fisker i Skagerrak og Eigersundsbanken. På en 26. plass blant reketrålerne er en «Svanesund» som har fisket mer enn mange atskillig større trålere.

Publisert Sist oppdatert

Tråleren «Svanesund» ble bygget av Air-Tech AS i Skien i 2004. Den har en lengde på 10,66 meter, bredde på 4,5 meter. Motoren har en ytelse på 250 hestekrefter. Dette er med andre ord en relativt ordinær båt i denne størrelsen.

Men eieren, Øyvind Johansen som er bosatt på Kråkerøy på østsiden av Ytre Oslofjord, har vært dyktigere alle andre reketrålskippere i lengdeklassen. Han har så langt i år fisket mest av alle.

Reketrålere under 11 meter største lengde trenger ikke noen reketråltillatelse for å fiske, i motsetning til trålere med lengde 11 meter eller mer.

Flere over ti tonn

"Svanesund" fisker langt bedre enn mange atskillig større fartøy, om nødvendigvis ikke i forhold til danske "Ruth" som her er i bakgrunnen.

Svært få at trålerne med lengde 10 til 10,99 meter er i nærheten av like stor fangst som «Svanesund». Nest best så langt i år er «Veronika» med lengde 10,70 meter. Dette er en Selfasjark bygget i 1991. Den har til nå i år fisket 13 295 kilo, mens Skogsøysjarken «Silje Kristina» med lengde 10,95 meter og bygget i 2014 til nå i år har levert 12 983 kilo. Totalt er det fem reketrålere i lengdegruppen som har fisket ti tonn eller mer til nå.

De fleste reketrålerne har svært lave kvantum av bifangst. «Svanesund» har til eksempel 153 kilo sjøkreps, 1,9 kilo slettvar, 1,8 kilo torsk, 4,2 kilo lysing og to kilo piggvar. Men med fangsten «Svanesund» har av reke burde driften være godt lønnsom.