SLUTTSEDDEL: – Limet i det store maskineriet langs kysten er sluttsedler. Mange sluttsedler. I fjor ble hele 60.000 sluttsedler sendt inn til Norges Råfisklag mellom 1. januar og 30. april, opplyser Råfisklaget om dette viktige papiret som har kostet mange fiskere store bøter når de er feil utfylt eller mangler. Bilde for illustrasjon.

Sluttseddelen – Dette må du huske på:

Skreisesongen er i gang. For fiskere, kjøpere og Norges Råfisklag er det den mest hektiske perioden på året. I fjor ble hele 60 000 sluttsedler sendt inn til Norges Råfisklag bare mellom 1. januar og 30. april – som er den offisielle skreisesongen.

Publisert Sist oppdatert

Den norske sluttseddelen for omsatt villfanget sjømat er unik i verdenssammenheng. Når man høster av en felles ressurs, er dokumentasjon på hvor mye som er fangstet viktig for å ha kontroll på ressursuttaket, slik at man har oversikt over bestandens tilstand.

Viktig dokumentasjon

Seddelen inneholder detaljert informasjon om fangst, mengde og pris, og viser hvor mye som fiskes av havet og hvor store verdier som er i omløp. Sluttseddelen er med andre ord dokumentasjon for omsetning av lovlig fanget fisk.

– Hvordan fungerer det?

– Når en fisker leverer fangst på et fiskebruk skrives en svært omfattende kvittering som kalles for en sluttseddel. Denne sluttseddelen inneholder detaljert informasjon om fisker, fiskebåten, fangstfelt, fiskekjøper, fiskeslag, størrelser, kvalitetstilstand og priser, opplyser Råfisklaget.

– Når fisken er sortert og veid skal kvantumet føres på den digitale sluttseddelen. Seddelen signeres av fiskekjøper og fisker via CathSign-appen på mobiltelefon eller nettbrett, og sendes deretter umiddelbart til Norges Råfisklags for kontroll og oppgjør.

Grunnlaget for offisiell statistikk

Sluttseddelen utgjør en viktig del av grunnlaget for den offisielle norske fiskeristatistikken som igjen går inn i vurderingen av bestandene og fastsetting av neste års fiskekvoter. Sluttseddelen legges til grunn for fangstsertifikater ved eksport og er et viktig element i miljøsertifiseringen - en seddel i verdensklasse med andre ord! 

Sluttseddelen er grunnlaget for:

  • Betaling til fisker
  • Faktura til fiskekjøper
  • Kontroll av oppfisket kvantum
  • Norges offisielle fangststatistikk
  • Fastsetting av kvoter
  • Miljøsertifisering
  • Fangstsertifikat ved eksport

– Må være signert av fisker og kjøper

Dette må du huske på når du skriver eller signerer sluttseddel:

  • Påse at seddelen inneholder riktig informasjon før den godkjennes,
  • For eksempel riktig fartøy, kvantum/pris og fangstfelt.
  • Er noe feil skal seddel avvises, og kjøper må da bruke endringsfunksjonen. Seddel sendes til ny godkjenning av kjøper og fisker.

Seddel må være signert av både fisker og kjøper for at seddelen går videre til oppgjør slik at pengene kan utbetales, påpeker Råfisklaget.