ENTERPRISE I HIRTSHALS: Snøkrabbebåten "Enterprise" har ligget i Hirtshals siden midten av juli i påvente av å få reparert skader på skroget.

Fikk kraftig juling i isen

Austevollfartøyet «Enterprise» fisket 42 tonn snøkrabbe i årets fiske. Årets fangst kommer likevel med en bismak. Selv om den gjør at fartøyet nok får rettigheter når fisket lukkes, så må fartøyet etter det Kystmagasinet forstår repareres for flere millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Det tidligere britiske 45 meter lange fiskefartøyet er bygget i Nederland i 1995. Det ble i 2019 kjøpt av det nystiftede selskapet Enterprise Seafood AS. «Enterprise» ble deretter ombygget ved Hirtshals Yard i Danmark. Nå ligger fartøyet igjen ved samme verft og har gjort så siden 13. juli. Under årets snøkrabbefiske ble skroget påført skader på grunn av is. Siden fartøyet ikke er klasset for å operere i is, er dette en regning rederiet ifølge våre kilder ikke kan påregne å få dekket av forsikringsselskapet. Dette bestrides av rederen som sier at skadene er en forsikringssak.

Lerøyfamilien på eiersiden

LERØYFAMILIEN: Ole Eirik Lerøy og hans familie eier 49 prosent i Enterprise Seafood AS.

Lerøyfamilien med Ole Eirik Lerøy i spissen har sammen med Ivar Taranger krabbefartøyet «Enterprise» som eies av selskapet Enterprise Seafood AS.

Lerøyfamilien eier 49 prosent, mens austevollingen Ivar Taranger kontrollerer 51 prosent.

I fjor hadde selskapet negativt årsresultat på over tretten millioner kroner. Samlet er det et negativt driftsresultat på cirka 29 millioner i selskapets første tre regnskapsår.

Med en solid verkstedsregning som følge av isskadene, er det liten grunn til å tro at 42 tonn snøkrabbe skal redde selskapet fra et nytt underskudd.

Finner fartøy uten isklasse egnet

BRITISKE ENTERPRISE: Enterprise ved kai i Thyborøn før fartøyet ble solgt til Norge.

Selskapet ble tilført frisk kapital i februar. Mye tyder på at selskapet igjen må få eierne til å finne frem mer kapital.

Å fiske snøkrabbe er dyrt og uforutsigbart. «Enterprise» er ikke det eneste snøkrabbefartøyet som har blitt påført isskader på skroget.

Så lenge Fiskeridirektoratet mener skip uten isklasse er egnet for fiske etter snøkrabbe, vil dette sannsynligvis være skader noe en rekke redere må regne med.

Liten vanninntrenging

SNØKRABBE: Her bygges "Enterprise" om til snøkrabbebåt ved Hirtshals Yard.

Reder Ivar Taranger bekrefter overfor Kystmagasinet at «Enterprise» hadde en liten vanninntrengning i bysse/messe, og at det skal være klar til 2023 sesongen på snøkrabbe. Han opplyser også at det er en forsikringssak, uten at han ønsker å si noe mer om dette.

Taranger bekrefter heller ikke at fartøyet ikke har isklasse. Han legger til at de ikke liker å stikke hodet frem, og derfor ikke har lyst at Kystmagasinet skal skrive noe angående «Enterprise».

I tillegg til snøkrabbetillatelse har «Enterprise» følgende tillatrelser: Avgrenset Nordsjøtrål, Konvensjonelle fartøy under 28 meter torsk sør for 62 grader, Kystreketrål Sør og Strukturkvoteordning Kystflåten. Dette gir mulighet for å fiske 18 tonn torsk og 500 tonn sei i Nordsjøen, samt reker. Ingen av disse rettighetene er benyttet i 2022.