I VESTERÅLEN: – Torsken skaper store verdier for Norge når den passerer grensene, og det skjer i en stadig mer urolig verden. Skreikonferansen 2023 tar deg ikke inn i smult farvann, melder arrangørene.

Dramatisk bakteppe for årets Skreikonferanse

Står vi nå foran et valg mellom næringsutvikling og miljø? Kan en global klimakrise åpne opp for muligheter og ikke bare utfordringer? Fiskeriministeren kommer til Skreikonferansen for å finne svar.

Publisert Sist oppdatert

Det melder arrangørene, som nå legger siste hånd på verket på årets konferanse. Den går av stabelen 9. mars.

– Krisene står i kø

Skreikonferansen har samlet et bredt faglag av foredragsholdere.

– Disse skal belyse hvordan vi skal navigere næringsutvikling i ei tid der kriser står i kø, og en energikrise krever et tydelig veivalg. Må vi velge vekk miljøhensyn for å klare bunnlinja og redde arbeidsplasser? Skreikonferansen har aldri vært sjenert for å snakke om elefanter i rommet, men de akter heller ikke å bare peke på utfordringer. De fronter hvilke konkrete løsninger som allerede finnes, og kobler de rette menneskene sammen.

– Det er kanskje ikke en optimistisk tid å drive utvikling, men nå har torskenæringen flere hundre år med endringskompetanse, og vi vet at vi må tørre å snakke om utfordringer for å løse dem. Skreikonferansen handler også om å koble de som har makt til å skape endringer slik at næringen kan melde sine behov, sier prosjektleder Stine Frivåg i Egga Utvikling.

Fiskeriministeren kommer

Til Skreikonferansen kommer fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran for å snakke om hvordan regjeringen kan sikre at torsken forblir en av våre mest verdifulle ressurser – selv med kriser i kø. Jan-Gunnar Winther fra Senter for hav og Arktis, Ragnhild Dahle Heen fra PWC og Per Martin Olsen fra SNN ønsker å belyse muligheter som kan ligge i en turbulent tid, og hvordan torskenæringen kan rigge seg enda bedre til. I kjølvannet av heftige debatter rundt grunnrenteskatt i havbruk mener skatteutvalget at neste kandidat ut er fiskerinæringa. Tommy Torvanger fra Nergård kaller skatteutvalgets uttalelse for «sosialøkonomenes våte drøm og fiskernes skrekk».

– Under Skreikonferansen skal han gi oss en ektefølt virkelighetsbeskrivelse av hvordan grunnrenteskatt vil kunne påvirke fiskerinæringa. Temaet grunnrenteskatt belyses også av Stine Akselsen fra Sjømat Norge.

Hva kan vi gjøre?

Christian Chramer fra Sjømatrådet tar også turen for å gi oss et innblikk i hvordan sjømatkonsumet endrer seg når folk sin økonomiske situasjon svekkes. Hva kan næringa gjøre for å stålsette seg for dette?

– Det er ikke en optimistisk lesning i aviser for tida og det er ingen tvil om Europa er i krise. Men vi vet at krise fører til nytenking og når man samler mange kloke hoder under samme tak vil vi kunne ta utfordringene på strak arm, sier Frivåg.

Utfordringer er til for å løses

Svein Ove Haugland, direktør i Råfisklaget, skal si noe om hvordan de økte drivstoffkostnadene rammer fiskerinæringen, mens Petter Bjørkli fra Energi i Nord gir oss en status på energitilgang i landsdelen. Hvordan kan vi utvikle en næring der energi brått kan være mangelvare, og uten omstilling er en klimatrussel? Hvordan skal vi prioritere når det står mellom næringsutvikling og miljø?

Her kan du se programmet for Skreikonferansen 2023:

10.00 - 10.25 De høye bølgene

Torsken skaper store verdier for Norge når den passerer grensene, og det skjer i en stadig mer urolig verden. Skreikonferansen 2023 tar deg ikke inn i smult farvann. Den introduserer deg derimot for stødige navigatører og sjøkartene du trenger når de høye bølgene bryter.

 Samspillet // John Danielsen, Ordfører Øksnes kommune

 Torsken - vår mest verdifulle ressurs // Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

10.25 - 11.15 Varmere, villere og høyere hav

FNs klimapanel fortalte i april at de skadelige utslippene av klimagasser aldri har vært høyere enn i tiåret mellom 2010 og 2020. Verden må handle umiddelbart for å unngå klimakatastrofe, advarer FNs generalsekretær.

Hvordan vil det grønne skiftet påvirke torskenæringen, direkte og indirekte?

 Fremtiden smelter // Ungdommens Fylkesråd Nordland

 Hvordan påvirkes skreien av klimaendringene? // Olav Kjesbu, HI

 Fiskeri - en del av løsningen på det grønne skiftet // Børge Arvesen, Nordhavet

 Klimaendringer i nord - krise eller mulighet? // Jan-Gunnar Winther, Senter for hav og Arktis

11.15 - 12.00 Lunsj og mingling

12.00 - 13.20 Aksjekurs og kassalapp

I krig og pandemi øker prisen for innsatsfaktorene i torskenæringen og på produktene den eksporterer, mens kapitalen prøver å finne tryggere havner. Hvilke utfordringer - og muligheter - gir dyrtida for torsken?

 Bærekraft - en mulighet eller risiko for fiskerinæringen? // Ragnhild Dahle Heen, PWC

 Tilgang på kapital i urolige tider, er sjømat en tryggere havn? // Per Martin Olsen, SNN

 Hva er samfunnskontrakten til fiskerinæringen, og følges den opp? // Stine Akselsen, Sjømat

Norge

 Sosialøkonomenes våte drøm og fiskernes skrekk // Tommy Torvanger, Nergård

 Sjømatkonsum i dyrtid // Christian Chramer, Sjømatrådet

13.20-13.35 Kaffe og mingling

13.35 - 14.20 Energi til endring

Torskenæringa har sitt geografiske tyngdepunkt i nord, men bør ikke kjenne seg uberørt av kraftkrisen. Hvordan utvikler vi ei næring der energi brått kan være mangelvare og uten omstilling er en klimatrussel?

 Økte energikostnader, konsekvenser for fiskeriene // Svein Ove Haugland, Råfisklaget

 Kraft nok til endring? // Petter Bjørkli, Energi i Nord

 Flytende Campus åpner grønn korridor // Jørgen Berge, UiT

14.20 - 14.35 Kaffe og mingling

14.35 - 15.30 Debatt

Årets debatt vil bli en kickstart på høstens kommunevalg, og vi inviterer lokalpolitikere fra ulike fiskerisamfunn langs kysten til å delta.