GRØNLANDSSEL: Anbefalt fangstuttaket av grønlandssel i Vest- og Østisen er på rundt 32 700 dyr.

Haster å søke om tilskudd til selfangst

Hvis det er rederier som ønsker å delta på selfangst i Vest- eller Østisen i år haster det nå å søke om tilskudd fra Fiskeridirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Det samme gjelder mottak som ønsker å ta imot selprodukter. Fristen for å søke om tilskudd fra direktoratet er allerede 24. februar.

Skape størst verdier

Fiskeridirektoratet har satt av 1,5 millioner kroner, og formålet er at selfangstnæringen, både på fartøy- og mottakssiden, skal kunne skape størst mulig verdier basert på råstoff fra sel, heter det fra direktoratet.

Vilkårene for å få tilskudd er at rederiene har tillatelse til å delta i selfangst i 2023, og er påmeldt til Fiskeridirektoratet. Søknad om deltakelse gjøres til direktoratets fartøy- og deltakerseksjon.

Fartøy som mottar tilskudd må gjennomføre minst 35 fangstdøgn.

Nødvendige godkjenninger

For at mottak skal kunne få tilskudd må de ha nødvendige godkjenninger, både kjøperregistrering fra direktoratet og Mattilsynet, samt godkjenning for produksjon av selolje.

Mottakene må også ha utstyr for produksjon av ulike råstoff fra selfangsten, som skinn, spekk, olje, kjøtt og andre produkter.

Søknad sendes til postmottak@fiskeridir.no