SKIPSVERFT: Tersan Shipyard i Tyrkia.

Norske kunder viktig for tyrkiske Tersan

Tersan Shipyard med solide ordrebøker. Over 45 prosent av deres prosjekter er for norske rederier.

Verftet inngikk nylig kontrakt med rederiet Leinebris AS på bygging av deres nye moderne tråler.

Verftet har et langt samarbeid med det norske rederiet, som strekker seg tilbake til 2013 da de startet byggingen av nåværende «Leinebris».

God referanse

Tråleren ble levert fra verftet i 2015, og er fremdeles et effektivt fiskefartøy i veldig god stand.

– Det er en veldig god referanse for oss, å jobbe med rederiet og deres nye fartøy etter åtte år, viser tilliten de har hos oss. Å bygge nye «Leinebris» er en ære for oss, ettersom dette vil bli et moderne fartøy med tanke på ny fisketeknologi om bord, energieffektivisering og bedre sikkerhet for mannskapet. Det sier leder for markedsføring hos Tersan Shipyards, Elif Sahin i en kommentar til Kystmagasinet.

SJØSETTING: Deler av arbeidsstokken ved verftet etter sjøsetting.

Solid ordrebok

Nye Leinebris vil bli verdens første fiskefartøy som kombinerer tre ulike fangstmetoder; line-, trål- og notfiske. For øyeblikket har det tyrkiske verftet en solid ordrebok, bestående av 17 prosjekter på ulike stadier i byggeprosessen - fra design, stålkutting, skrogkonstruksjon, utrustning til klargjøring for levering.

Sahin forteller at 10 av prosjektene skal etter planen leveres i løpet av året, mens de resterende prosjektene skal stå klar i 2024. Når det gjelder nye kontrakter vil de kunne leveres fra og med 2025.

– Både fiskebåt-segmentet og passasjerbåt-markedet er veldig aktive markeder og gir gode forhåpninger for kommende år, sier hun. De har en lang respektabel referanseliste med norske fartøyer, bygd ved verftet. Frem til nå har de levert 40 fartøyer til norske rederier, og syv nye prosjekt som er under bygging.

Viktig for hverandre

Disse syv prosjektene står for 41 prosent av den nåværende ordreboken. Omlag 45 prosent av nybygg-prosjektene er for norske rederier. Sahin mener det viser hvor viktig verftet og det norske markedet er for hverandre.

– Dette gjelder ikke bare norske rederier. Vi har etablert et godt samarbeid med mange norske leverandører for ikke-norske prosjekter også. Fiskerinæringen er lokomotivet i vår nye byggeaktivitet, og er fremdeles det ledende segment når det kommer til nye tilbud og ordrer, uttaler hun.

FULLE ORDREBØKER: Verftet har mange pågående prosjekter, også mot norske rederier.

Økonomiske utfordringer

Til tross for fremdeles økonomiske utfordringer på grunn av pandemien hadde verftet positive resultat når det gjaldt fiskefartøy forrige år. Basert på den generelle vekst i fiskebåtmarkedet og antall forespørsler ser de, ifølge Sahin, ingen grunn til at dette segmentet skal endres for Tersan.

– Vi merker noe avventende avgjørelser som følge av krigen i Ukraina, og finansiering er fremdeles et stort og viktig spørsmål og bekymring for rederiene. Den økonomiske krisen på verdensmarkedet som følge av pandemien, etterfulgt av krig, gjør den finansielle prosessen vanskeligere, lengre og mer komplisert, forteller hun.

– Når det er sagt, tross lengre og mer kompliserte prosesser, ser vi ikke at appetitten for å bygge flere fiskefartøy med ny teknologi er redusert.