SJØØRRET: I mars og april er sjøørret fredet i sjøen.

Sjøørreten er fredet i sjøen i mars og april

MØRE OG ROMSDAL: I mars og april er sjøørret fredet i alle sjøområder i fylket, med unntak av Smøla kommune.

Fredningen ble vedtatt av Miljødirektoratet i 2021, men siden alle ikke ser ut til å ha fått det med seg, går vi ut med informasjon på nytt. Det sier seniorrådgiver i fiskeforvaltning hos Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Geir Moen, i en pressemelding.

Svake bestander

Bakgrunnen for at sjøørret ble fredet i 2021 var svake bestander av arten i store deler av fylket. Ifølge rapport fra Vitskapleg råd for lakseforvaltning i 2022 hadde bare tre prosent av 209 vurderte vassdrag i fylket god eller svært god tilstand.

På Sunnmøre var ingen bestander vurdert til å være i god eller svært god tilstand, mens Romsdal hadde en bestand i god tilstand. Nordmøre hadde en bestand i svært god tilstand og fire i god tilstand.

Må slippes ut igjen

En sjøørret kan bli gammel og ha mange sjøopphold, og det er derfor viktig at uttaket ikke blir for stort.
- Du skal derfor ikke fiske etter sjøørret i mars og april. Dersom du under fiske etter saltvannsfisk får sjøørret i disse månedene må du slippe fisken ut igjen uansett.

Han vil også minne om at sjøørret er fredet hele året i Sunndals- og Tingvollfjorden ut til Krifast, og at det er lengre fredningstid enn bare i mars og april i soner ved munningene utenfor elveosene. I disse sonene har fiskereglene vært på høring, og nye regler vil bli annonsert når de er klare.