NARVIK: Tysfjord-hummeren kan etter alt å dømme få sitt eget bevaringsområdet i Stefjorden.
NARVIK: Tysfjord-hummeren kan etter alt å dømme få sitt eget bevaringsområdet i Stefjorden.

Narvik-politikerne sa ja til Tysfjord-hummeren

Nå har politikerne i Narvik kommune sagt sitt om hvor hummeren i Tysfjorden skal leve.

Sist uke var saken oppe til behandling i kommunestyret i Narvik. De behandlet spørsmålet om hvorvidt det skulle settes av et eget område til bevaring av hummerbestanden i Tysfjorden.

Saken har tidligere vært omtalt i Kystmagasinet:

Betydelig større området

Området det var snakk var innerst i Stefjorden. Ikke bare fikk hummeren sitt eget bevaringsområde i Stefjorden, politikerne sørget for at området ble betydelig større enn først foreslått.

Narvik-politikerne åpnet også opp for at det i fremtiden kan settes av ytterligere områder og med begrensninger for fritids- og yrkesfiske.

STØRRE: Tysfjord-hummeren får kanskje et større området inne i Stefjorden å boltre seg på. Forslaget er innenfor den røde linjen ved Stefjordneset.
STØRRE: Tysfjord-hummeren får kanskje et større området inne i Stefjorden å boltre seg på. Forslaget er innenfor den røde linjen ved Stefjordneset.

Opp til direktoratet

Tysfjord-hummeren er ansett å være verdens nordligste hummer -bestand. Den er mindre enn andre hummer og beskrives å ha egen genetikk. I dag finnes det hummer også i andre deler av Narvik kommune, samt i Lofoten og Vesterålen.

Går alt slik kommunepolitikerne i Narvik vil får hummeren sitt eget bevaringsområde i Stefjorden. Saken går nå videre til Fiskeridirektoratet, som har det endelige ordet i saken.