FISKEBØL: Her vil det nye testsenteret for beredskap mot akutt forurensning.

Fiskebøl er valgt til nytt testsenter for beredskap

VESTERÅLEN: Test- og treningssenter for beredskap mot akutt forurensning skal bygges ved Fiskebøl i Hadsel kommune.

Publisert Sist oppdatert

Senteret bygges i regi av Statsbygg, og skal bidra til å forhindre og begrense miljøskade i arktiske områder.

Forbedre beredskapen

Statsbygg har fått i oppdrag å klargjøre mål, overordnede rammer og kostnader for prosjektet, og den videre jobben med forprosjektet vil muligens fortsette også neste år.

Målet er å forbedre beredskapen mot akutt forurensning gjennom å tilrettelegge for utvikling av teknologi, metoder og kompetanse. Det skriver Kystverket i en pressemelding.

Valgte Fiskebøl

Valget til nytt test- og treningssenter falt på Fiskebøl, som ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Utbyggingen skjer etter at regjeringen konkluderte med at de ville etablere et senter for å styrke oljevernberedskapen.

VESTERÅLEN: Slik vil det nye test- og treningssenteret i Vesterålen se ut.

Her skal det utvikles teknologiske løsninger og metoder som skal gjøre Kystverket og andre aktører bedre i stand til å håndtere akutt forurensning når uhellet er ute.

Økt sjøaktivitet i nord

Tall fra Kystverket viser en økende aktivitet av fartøyer som opererer langs kysten av Norge. Veksten gjelder også i kystområdene i nord. I tillegg er det fra norske myndigheter et ønske om at mer gods fraktes til sjøs.

– Med denne aktiviteten er det viktig at vi er forberedt på at det kan skje ulykker. Oljesøl eller annen marin forsøpling kan få alvorlige konsekvenser, både for livet i havet og livet på land, heter det fra Kystverket.