SLEP: Fiskebåt ble tatt hånd om av redningsskøyta etter å ha fått motorhavari utenfor Fredvang i Lofoten.

Kystvakten ut til fiskebåt med motorhavari

LOFOTEN: Fiskebåt med motorhavari ble slept til kai.

Tirsdag ettermiddag fikk KV «Heimdal» melding fra et fiskefartøy som hadde fått motorhavari utenfor Fredvang i Lofoten.

Slept til kai

Da kystvaktskipet ankom stedet hadde et annet fiskefartøy satt slep på havaristen og holdt den frem til den fikk assistanse.

Redningsskøyta «Sundt Flyer »ankom også havaristen og overtok slepet. Fiskebåten ble slept inn til kai.

Motorhavari topper statistikken

I løpet av årets tre første måneder er det registrert 57 nestenulykker og 60 ulykker med fiskefartøy. Det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet.

Over to tredjedeler av nestenulykkene har skjedd under fiske, og 57 prosent av hendelsene gjaldt motorhavari, viser tallene fra direktoratet.

Støt og klemskader

Tallene for ulykker viser at 40 prosent av hendelsene skjer under fiske. Her er det kantring og lekkasje som topper årsakene til ulykkene.

Når det gjelder personskader er det støt og klemskader som topper statistikken om bord på fiskefartøy.