SKAL FORHANDLE: Makrellforhandlingene som starter i dag er satt til å vare frem til onsdag. Denne uken starter også forhandlingene om torsk i nord, lodde, hyse, blåkveite og snabeluer i Barentshavet, opplyser Norges Sidesalgslag.

Starter kvoteforhandlingene i London denne uka - her er kvoteforslagene

Forhandlinger om kolmule og NVG-sild startet i forrige uke, og det er så langt ikke kommet noe offisielt fra partene der.

Makrellforhandlingen som starter i dag er satt til å vare frem til onsdag. Denne uken starter også forhandlingene om torsk i nord, lodde, hyse, blåkveite og snabeluer i Barentshavet. Forhandlingene med Russland skal foregå digitalt. Det opplyser Sildesalgslaget.

Norsk vårgytende sild

Anbefalt kvote 2023: 511 171 tonn

Anbefalt kvote 2022: 598 588 tonn

Avtalt kvote 2022: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 827 963 tonn)

Makrell

Anbefalt kvote 2023: 782 066 tonn

Anbefalt kvote 2022: 794 920

Avtalt kvote 2022: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 1 131 416 tonn)

Kolmule

Anbefalt kvote 2023: 1 359 629 tonn

Anbefalt kvote 2022: 752 736 tonnAvtalt kvote 2022: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 107 529 tonn)

Nordsjøsild (sild i Nordsjøen, Skagerrak, Kattegat og Den austlege engelske kanal)

Tilrådd kvote 2023: 403 813 tonn i direktefisket (414 886 tonn totalt)

Tilrådd kvote 2022: 523 438 tonn i direktefisket (532 183 tonn totalt)

Avtalt kvote 2022: 427 628 tonn i direktefisket

Vestlig hestmakrell

Anbefalt kvote 2023: 0

Anbefalt kvote 2022: 71 138 tonn

Avtalt kvote 2022: Ikke internasjonal enighet om totalkvote.

Brisling i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

Tilrådd kvote juli 2022-juni 2023: 68 690 tonn

Tilrådd kvote juli 2021-juni 2022: 106 715 tonn

Avtalt kvote juli 2021-juni 2022: 106 715 tonn