REKORD: Årets maifiske etter Nordsjøsilda er allerede rekord, skriver Sildesalgslaget på sine nettsider. Bilde for illustrasjon. (Foto: Arkiv)

Eksporten av sild økte både i verdi og volum i september

– Årets tall er de høyeste som er registrert siden 2012, sier Jan Eirik Johnsen hos Norges Sjømatråd.

Dette viser tall fra Sjømatrådet:

Sildeprisene har over lengre tid vært økende, men nå stagnerer de på en del produkter. Samtidig er prisene i snitt 9 prosent høyere enn i samme periode i 2021.

– Høyeste siden 2012

– Så langt i år er det eksportert sild for 2,48 milliarder kroner. Det er det høyeste som er registrert siden 2012, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd.

I september var det vekst i både volum og verdi.

  • Det ble eksportert 16 400 tonn sild til en verdi av 287 millioner kroner i september.
  • Det er en økning i volum på 20 prosent.
  • Verdien økte med 55 millioner kroner, eller 24 prosent, sammenlignet med september i fjor.

Nylig nytt kvoteråd

1. oktober offentliggjorde Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) sitt kvoteråd for norsk vårgytende sild (NVG) for neste år. Rådet er på 511 171 tonn, mot 598 588 tonn for inneværende år, en nedgang på 15 prosent. ICES har tidligere i år publisert kvoterådet for nordsjøsild som er på 414 886 tonn, ned fra 532 183 tonn for 2022, en nedgang på 22 prosent. For hele tredje kvartal er også tallene gode ifølge Sjømatrådet

  • Norge eksporterte 43 000 tonn sild til en verdi av 666 millioner kroner i tredje kvartal
  • Volumet økte med 15 prosent.
  • Verdien økte med 132 millioner kroner, eller 25 prosent i samme periode.
  • Tyskland, Polen og Litauen var de viktigste mottakerne av norsk sild fra Norge i tredje kvartal.

Tredje kvartal lavest

Tredje kvartal er det kvartalet med lavest eksport av sild. Det landes en del nordsjøsild fra utenlandske båter som fisker i britisk farvann og som det produseres silderogn og fillet av.

– I tredje kvartal har det vært landet 77 000 tonn, mot 26 000 tonn i samme periode i fjor. Det meste av dette har vært landet i september og er ennå ikke eksportert, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd.

Volum- og verdiøkningen i tredje kvartal skyldes i all hovedsak økt eksport av sildelapper til Litauen, Polen, Belarus og Nederland.