NYTILSATT: – Jeg tror på å forvalte våre marine ressurser på en måte som balanserer økonomisk nytte med bevaring av økosystemene, sier Silje Mortensen fra Myre. Mandag starter hun i nyjobben i Ålesund.

Hun er nytt fjes hos Sør-Norges fiskarlag

Den nye rådgiveren i Sør-Norges Fiskarlag kommer fra Myre i Øksnes kommune, der hun blant annet har vokst opp med å skjære torsketunger på brygga i et av kjerneområdene for torskefiskeriet i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Sør-Norges Fiskarlag har ansatt Silje Mortensen (27) fra Myre. Hun tiltrer stillingen 16. oktober 2023. Det melder de i en pressemelding. 

– Min oppvekst har lært meg verdien av hardt arbeid, samhold og respekt for naturen. Jeg tror på å forvalte våre marine ressurser på en måte som balanserer økonomisk nytte med bevaring av økosystemene. Jeg ser frem til å bli en del av et team med engasjerte og kunnskapsrike kollegaer i Norges Fiskarlag som alle jobber mot det samme overordnede målet, sier 27-åringen.

Skal følge opp medlemmene

Hun får som rådgiver ved kontoret i Ålesund et ansvar for å følge opp Fiskarlagets medlemmer innenfor områder knyttet til deltakelse og rettigheter til å kunne drive fiske, drift og føring av fiskefartøy, fartøy- og fangstteknologi, oppfølging av fiskerireguleringer, samt saksforberedelser til styret og oppfølging av økonomiske rammevilkår.

Mortensen begynte sin karriere i arbeidslivet med bakgrunn i en utdanning som helsesekretær fra Stokmarknes VGS og har deretter tatt en mastergrad i fiskeri- og havbruksvitenskap fra Norges Fiskerihøgskole UIT.

Allsidig fiskebakgrunn

I løpet av studiene har hun i tillegg til å arbeide som helsesekretær, også røkter innen lakseoppdrett, samt praktikant for Norfra AS, hvor hun fikk verdifull innsikt i rutinene for innkjøp av fisk med hensyn til pris, kvalitet og dokumentkontroll. Hun har også hatt en prosjektstilling i Egga Utvikling, der hun arbeidet med å kartlegge potensialet for både norsk oppdrettet og villfanget torsk i markedet.

Daglig leder i Sør-Norges Fiskarlag, Janita Arhaug ser frem til å få den nye medarbeideren på plass:

– Silje har et hjerte som banker sterkt for fiskerne, det er det ingen tvil om. Vi er veldig glade for å få henne med i teamet vårt. Både hennes oppvekst, utdanning og tidligere arbeidserfaring vil komme godt med i arbeidet vårt for å ivareta våre medlemmers interesser, sier Arhaug.