RUGG: Ingeniørene Susanne Tonheim og Elise Eidset holder den største torsken som kom fra den første delen av toktet. Denne karen er på 16 kilo.

Bunntråltoktet i Nordsjøen stanset av været - gjorde funn

I tillegg til den planlagte delen av toktet fikk de undersøkt to eksperimentelle dype stasjoner i Norskerenna. På disse stedene fant de blant annet mange store havmuser, et par hundre svarthåer, flere hågjeler og en nebbskate.

Publisert Sist oppdatert

– Det innebærer å tråle i Norskerenna på mer enn 250 meters dyp i områder som ikke er dekket av den vanlige toktplanen, opplyser Havforskningsinstituttet på sine facebooksider.

Uvær stanset toktet

Det internasjonale bunntråltoktet i Nordsjøen er fullført. Forskere fra flere land har brukt ekkolodd og trål for å sjekke tilstanden til fiskebestander og bunndyr i Nordsjøen. Dataene fra toktet brukes i rådgivning av mer enn 20 bestander På grunn av uvær ble toktet avsluttet tidligere enn planlagt, men forskerne klarte å fullføre de faste stasjonene. 

Forskningsfartøyet «Kristine Bonnevie» ved starten av toktet.

Fant mange eksotiske arter

I tillegg fikk de undersøkt to eksperimentelle dype stasjoner i Norskerenna. Det innebærer å tråle i Norskerenna på mer enn 250 meters dyp i områder som ikke er dekket av den vanlige toktplanen. På disse stedene fant de blant annet mange store havmuser, et par hundre svarthåer, flere hågjeler og en nebbskate.

– Disse stasjonene kan gi oss verdifull informasjon om andre arter som ikke finnes i resten av Nordsjøen, og de kan gi oss informasjon om mulig skjult utbredelse til flere organismer, sier forsker og toktleder Côme Denechaud.