I GANG: Fisket i nord kom i gang 2. nyttårsdag. Da var føringsbåt allerede på vei og fisket kom best i gang på Øksfjorden, melder Sildesalgslaget.

God start på silde- og makrellåret

– Fin oppstart på silda i nord og de første utenlandske makrellfangstene for året er levert i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Sildesalgslaget i årets første ukesrapport for 2024.

Både mindre og større båter var i aktivitet på NVG-silda i nord i årets første uke. 

Føringsbåt alt på vei

Fisket i nord kom i gang 2. nyttårsdag. Da var føringsbåt allerede på vei og fisket kom best i gang på Øksfjorden. Totalkvantum for uken ble hele 7 664 tonn, der rundt 2 400 var hentet av føringsbåter. Dagskvantumene steg utover uken etter at flere større kystfartøy, to SUK-fartøy og en ringnotbåt kom med i fisket. Fisket har foregått på Øksfjorden, på Altafjorden og nå på Kvænangen i slutten av uken.

Det har i tillegg vært tatt en mindre fangst NVG-sild ved Glomfjord i Nordland og en mindre inne i Storfjorden.

Årets kvote på NVG-sild er på 255 800 tonn, ned fra 388 490 tonn i fjor. I 2023 var det tatt over 100 000 tonn i årets første fire uker men da var mange større båter på sildefisket tidlig på året når kvoten var større.

Fisket der føringsfartøy er i bruk har gått noe ned på slutten av uken da mange av fartøyene er ferdig med sine kvoter

Forventer flere britiske landinger

Årets første makrellfangster fra den utenlandske flåten kom nå i uken. To fartøy leverte henholdsvis 2 350 tonn og 520 tonn til Global Florø og Vikomar. Den britiske flåten ligger nå på makrellfisket rundt 50 nm nordvest av Orknøyene og vi forventer en del landinger til Norge fra den flåten. Det var også en to mindre fangster av makrell på norskekysten, i Sogn og inne i Storfjorden 

Litt hestmakrell

 115 tonn hestmakrell var innmeldt i uken. Fangstene var tatt fra Fosnavåg og helt sør til Boknafjorden. 

Tre fartøy har også tatt turen til Færøysk sone på jakt etter kolmule og det er fartøy ute og ser etter nordsjøsild. Et fartøy har også tatt utseiling på havbrisling, men det er ikke rapportert fangster ennå.