VED KAI: MS «Ramoen» ved kai for lossing.
VED KAI: MS «Ramoen» ved kai for lossing.

Høye kostnader spiste opp overskuddet

Ramoen AS med en pen omsetning for 2021, men høye kostnader spiste av overskuddet.

Selskapet overtok fabrikktråleren MS «Ramoen» i 2016, som i hovedsak produserer sjøfrosset filet fra torsk, hyse og sei fisket i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen.

Markedet har styrket seg

Alt råstoff blir utnyttet om bord, gjennom produksjon av filet, fiskemel og fiskeolje. Salget av produktene foregår også gjennom selskapet, og en stor del av produktene selges til England – som det største markedet.

– Markedet for selskapets produkter styrket seg i løpet av 2021, som følge av at samfunnet åpnet opp igjen etter Covid19 pandemien. Blant annet som følge av krigen i Ukraina har markedet fortsatt å styrke seg i 2022, med rekordhøye priser på våre produkter, skriver styret i sin årsberetning for 2021.

Godt grunnlag for videre drift

Styret understreker i sin årsberetning, at kvantum og prisene for produktene vil kunne svinge betydelig fra år til år. Størrelsen på fiskekvotene fartøyet tildeles det enkelte år er avhengig av ressursutviklingen for de ulike bestandene, samt internasjonale forhandlinger og fordeling av ressursene.

Styret skriver videre at de er av den oppfatning at selskapet, med et godt kvotegrunnlag og et nytt og moderne fartøy, har et godt grunnlag for driften de kommende årene.

Utbytte på 5 millioner

For 2021 nådde «Ramoen» en omsetning på 208,3 millioner kroner. Noe som er 31,1 millioner mer enn i 2020. Årsresultatet endte på 32,4 millioner kr, mot 23,5 millioner året i forveien.

Av overskuddet ble 5,0 millioner kr gitt som utbytte til eierne, men resterende 27,4 millioner kr ble overført til egenkapital.

Egenkapitalen ved årsslutt var på kr 271,1 millioner, som tilsvarer en egenkapitalandel på 54,4 %.

Høyere kostnader

De negative sidene er kostnadsutviklingen, og da spesielt bunkersprisene. Det gjenspeiles i resultatregnskapet, som viser at driftskostnadene er 11,6 millioner kr høyere i 2021 enn i 2020. Også lønnskostnadene i selskapet har økt med 10 millioner kr fra 2020 til 2021. Noe som bidro til å spise opp et potensielt høyere overskudd.

Eierskap

Ramoen AS er eid av Per Magne Eggesbøe, Jill Marie Eggebøe, Olga Eggesbøe, Reidun Ann Eggesbøe, Paul Reite AS og Jofrid Eggesbøe gjennom selskapet Eros AS (65,017 %). Andre eiere er Vartdal Fiskeriselskap AS (17,492 %), Erlend Vartdal (9,254 %) og Kringsjaa AS (8,237 %).