Årsregnskap

VEDLIKEHOLD: Resultatet for fjoråret bærer noe preg av at rederiet måtte utføre stort vedlikeholdsarbeid på tråleren.a
VEDLIKEHOLD: Resultatet for fjoråret bærer noe preg av at rederiet måtte utføre stort vedlikeholdsarbeid på tråleren.a

All-time high for «Granit»

Fjoråret var Halstensen Granit AS sitt beste år, med solid 218,3 millioner kroner i driftsinntekter, mot 201,6 millioner foregående år.

Publisert Sist oppdatert

Årsresultatet ble på 12,8 millioner kroner. Styret skriver i sin årsberetning at selskapet har en sunn og tilfredsstillende økonomisk og finansiell stilling.

Store reparasjoner

Resultatet for fjoråret bærer noe preg av at rederiet måtte utføre stort vedlikeholdsarbeid på tråleren. Blant annet reparasjoner av ror og diverse vedlikehold både i fabrikk og på dekk.

Selskapet har utarbeidet en strategi fram mot 2023 som skal sikre fortsatt vekst og resultatutvikling. «Granit» driver produksjon av filet av hvitfisk ombord i fartøyet. Fileten omsettes gjennom Brødrene Sperre, og har et stort marked i Storbritannia der produktene anvendes i fish and chips-industrien.

Eksponert for valutaendringer

Bestands- og prisutvikling for hvitfisk gir forventning om stabil drift de kommende årene. Prisen på torsk, hyse og sei forventes å være gode i 2022, skriver styret videre i beretningen.

Ettersom en stor del av fisken omsettes i Storbritannia, og dermed handler i britiske pund, er selskapet eksponert for endringer i valutakursen. Selskapet har ikke inngått terminkontrakter eller andre avtaler for å redusere valutarisikoen.

Eierskap

Selskapet eies av Halstensen Invest AS (67,073 %) og Asti Holding AS (32,927 %). Halstensen Invest AS eies igjen av Christian Halstensen (38,182 %), Asle Halstensen (38,182 %), Inge Halstensen (21,818 %) og Kari Halstensen (1,818 %). Inge Halstensen er administrerende direktør i Halstensen Granit AS.