To stolte fiskere ombord på "Storholmen" med et prakteksemplar av en størje. I midten Markus Skaar Hansen og nede til venstre Halvard Årseth

Disse har levert makrellstørje i år

Fisket etter makrellstørje har vært inne i en god periode. Her er oversikt over alle båter som det til nå er registrert makrellstørje på i sluttseddelregisteret.

Publisert Sist oppdatert

Etter en periode med gode fangster, er det meldt ustabilt vær med en hel del vind langs kysten. Det vil sette en stopp for fisket som i stor grad baseres på at en kan se makrellstørjen i overflaten.

ORFJORD: Denne fangsten tatt av kystnotbåten "Orfjord" er den største enkeltfangsten.

Over 110 tonn makrellstørje er til nå registrert i sluttseddelregisteret. Det mangler fortsatt en del for at kvantum i fjor, som var på 153 tonn, skal tangeres. Men kan raskt bli tatt gode fangster om vinden stilner. I år har også flere små fartøy hatt gode fangster.

Seks tonn på stang

12,46 meter lange «Tare» har tatt nesten seks tonn, mens 10,99 meter lange «Storholmen» har lykkes i å få opp over fire tonn. Begge disse fartøyene bruker solide havfiskestenger i dette fisket. Denne form for fiske er anbefalt av Havforskningsinstituttet som effektiv måte å fiske makrellstørje på.

I tillegg er det fisket makrellstørje som er merket og satt ut igjen. I dette fisket som foregår i samarbeid med Havforskningsinstituttet har sportsfiskere og forskere utviklet et svært godt samarbeid, som også er til nytte for yrkesfiskere.

Fortsatt mye kvote

Av totalkvoten på 315 tonn er det avsatt 15 tonn til bifangst, 10 tonn til merk- og slipp og rekreasjonsfiske og 18 tonn til et forsøksfiske på levendelagring av makrellstørje. Notbåtene har lov til å fiske etter makrellstørje frem til 15. november, mens andre fartøy kan fiske frem til 31. desember.

Oversikt over fangster:

Dette er ifølge sluttseddelregisteret fartøyene som har fisket og levert makrellstørje frem til og med 3 oktober:

«Orfjord»

40,85 meter

Fangst i snurpenot, fordelt på seks sluttsedler, 65 234 kilo.

«Spjæringen»

27,91 meter

Snurpenot, to sluttsedler, 29 617 kilo.

«Tare»

12,46 meter

Stang, 12 sluttsedler, 5905 kilo.

«Storholmen»

10,99 meter

Stang, totalt seks sluttsedler, 4161 kilo

«Vestfart»

64 meter

Snurpenot, to sluttsedler, 1230 kilo.

«Pilen»

10,02 meter

Stang, to sluttsedler, 955 kilo.

«Atlantic Viking»

74,70 meter

Bifangst i bunntrål, 449 kilo

«Emma»

37,95 meter

Fangst i med snurpenot, to sluttsedler, 424 kilo.

«Skulbaren»

37,9 meter

Snurpenot, 312 kilo

«Nordhavet»

43,15 meter

Fangst i snurpenot, 306 kilo

«Einar Erlend»

41,45 meter

Fangst tatt med dorg 225 kilo.

«Annjo»

12,11 meter

Makrellstørje som bifangst i garn, 219 kilo.

«Ragnhild Kristine»

14,99 meter

Fangst, redskap ikke definert, 202 kilo.

«Tenor»

35 meter

Bifangst i bunntrål, 192 kilo

«Shanty»

10,08 meter

Makrellstørje som bifangst i garn, 175 kilo

Andre fangster:

I tillegg er det registrert to makrellstørjer utan at det er oppgitt noe fartøy. Disse har vekt på henholdsvis 280 og 343 kilo. Dette er mest sannsynlig makrellstørjer som gått inn i oppdrettsmerder.