SPJÆRINGEN: Østfoldbåten «Spjæringen» har igjen suksess i fisket etter makrellstørje.

Storfangst av makrellstørje

Kystnotbåten «Spjæringen» meldte tidligere i dag inn 27 tonn makrellstørje til Norges Sildelag. Dette er ikke første storfangst som først meldt. «Orfjord» var først.

Publisert Sist oppdatert

Innmeldt fangst av makrellstørje var på 27 tonn. Snittvekt på fiskene er ifølge innmeldingen på 236 kilo. Det innebærer at det ble tatt 110 – 120 makrellstørjer i kastet som ble gjort utenfor Stadt.

Tok flere fangster i fjor og i forfjor

MAKRELLSTØRJE: Snittvekt på makrellstørjene var på 236 kilo.

«Spjæringen» tok også to fangster med makrellstørje i september i fjor på henholdsvis 20 og 32 tonn. Året før, i 2020, tok «Spjæringen» tre fangser med innmeldt kvantum på henholdsvis 20, 12 og ett tonn.

Dette er blant årets første fangster i direkte fiske etter makrellstørje med not. Det er tidligere også meldt inn fangst fra sjarker som dorger etter makrellstørje.

Disse tar stort sett enkeltfisker, selv om en av sjarkene, «Tare», hjemmehørende i Giske på Sunnmøre tok fire makrellstørjer på en dag.

I dag lørdag har også kystnotbåten «Nordhavet» fått en makrellstørje som bifangst i fisket etter makrell.

Kastet som ble estimert til 260 tonn makrell, inneholdt også en makrellstørje på med vekt på 230 kilo. Den er solgt til Snorre Seafood AS i Måløy.

Verdi rundt tre millioner

Når Kystmagasinet har kontakt med «Spjæringen» lørdags kveld ligger de ved kai i Urangsvåg på Bømlo. Det er enda ikke avklart hva de får betalt fangsten, opplyses det.

Hvor mye fangsten til «Spjæringen» er verdt er vanskelig å si. Men etter det Kystmagasinet kjenner til varierer prisene fra 120 til rundt 200 kroner kiloen for makrellstørjer som er tatt med dorg av sjarker. Mest sannsynlig havner prisen et stykke over tre millioner kroner for fangsten. Lørdags kveld opplyses det imidlertid at de ikke får i nærheten av den pris dorgerne har meldt om.

Kystmagasinet kom i skade for å si at «Spjæringen» var først til å melde inn en notfangst med makrellstørje. Men det var ikke korrekt. Vi kommer tilbake med mer om fangsten til «Orfjord» som ikke ble meldt inn til Sildelaget, men annet salgslag.