MINDRE MAKRELL: – Fisket i norsk sone har i all hovedsak foregått tett øst av grensen i området fra Vikingbanken og videre sørover til vest av Utsiragrunnen, opplyser Sildesalgslaget om makrellfisket sist uke.

Mindre makrell og mere sild i forrige uke

– Det er fin sild det fiskes på. Snittvektene ligger i området 280 -318 gram, med veid snitt på 307 gram, opplyser Sildesalgslaget for forrige uke.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Sildesalgslaget.

– Vi fikk høstens laveste makrellkvantum med 17.300 tonn i journalen. Av dette kvantum har 17 færøyske og en irsk båt bidratt med hele 9 600 tonn. For de norske gruppene har ringnot fisket 6 400 tonn, kyst 800 tonn og trål 500 tonn.

Makrellen står spredt

Fisket i norsk sone har i all hovedsak foregått tett øst av grensen i området fra Vikingbanken og videre sørover til vest av Utsiragrunnen. Makrellen har stått spredt og lite egnet for notfiske, noe som illustreres med at hele 15 800 tonn er fisket med trål.

– I tillegg til fisket i Nordsjøen har de minste båtene også fisket med not og dorg langs kysten. Lørdag kveld fikk vi første store makrellfangst fra britisk farvann, der den irske båten «Paula» tok 540 t i tre korte trålhal. Ellers kan en nevne at tre båter fikk større makrell nord av Aktivneset natt til søndag, før kulingen kom.

Mangler fortsatt 41 000 tonn

Snittstørrelsen på makrellen i Nordsjøen har variert mye, fra 310 g som lavest til 470 g som høyest. Snittet for hele kvantumet er på 425 g.

– Et blikk på kvotebilder viser at det nå er fisket 268 000 tonn av den disponible kvoten (ikke hensyntatt flex for 2023) på 309 000 tonn. Noe som er knappe 87 prosent, og vi mangler bare rundt 13 000 tonn for å komme innenfor 90 prosent.

I kommende uke så vil nok fiske hemmes av uvær i starten. Det blir spennende å se om det finnes makrell utenfor Møre slik vi opplevde i fjor utover i oktober.

– FIskes fin sild i nord

Flere båter har denne uke vært i nord etter silda, og fra 15 forskjellige båter er det fisket 10 500 tonn.

– Fisket her foregikk i starten av uken knappe 50 nautiske mil nord av Andenes. Utover i uken trakk flåten nordover og i helgen har fangstingen i hovedsak foregått vest av Tromsøflaket, rundt 80 nautiske mil nordvest av Torsvåg. Det er fin sild det fiskes på. Snittvektene ligger i området 280 -318 g, med veid snitt på 307 g.

Av ukens kvantum er 2 800 tonn solgt til mel/olje anvendelse. Det meldes om god interesse fra mel/olje kjøperne, og fiskerne vurderer nå kostnadsbildet mellom passelige turer til konsum opp mot laster til mel/olje. Etter vår vurdering vil de fleste fiske silda til konsum.

Gjenstår 280 000 tonn

– Ser vi på kvotebildet her så gjenstår det nå knappe 280 000 tonn av kvoten på vel 442 000 tonn. Om vi antar at dette fiskes på ni uker så må vi ha ett snitt på 31 000 tonn i uka.

Siden flere er ferdige med makrellen forventer Sildesalgslaget større deltagelse på silda fremover.

En del hestmakrell

For båtene som har jaktet makrell er det i samme område tatt noen fangster med hestmakrell (400 tonn) og nordsjøsild 60 tonn.

– Det at det er hestmakrell tilgjengelig i Nordsjøen er spennende. Muligens vil noen båter ta en runde på «hesten» senere i høst.

Flere båter på Kanten

Det har denne uke vært litt flere båter i fisket på Kanten.

– Men fisket har vært heller labert, og fra fem båter er det tatt 500 tonn med øyepål, 400 tonn med kolmule, 175 tonn med hestmakrell, 160 tonn nordsjøsild, samt 70 tonn med strømsild.