TRÅ UKE: – Vi fikk denne vinterens desidert laveste sildeuke fra nord med bare 1.000 tonn for hele uken. Hovedårsaken til dette er en uke der kuling og storm har herjet i nord der silda står, melder Sildesalgslaget.

Fiskets gang: Godt loddefiske på Island mens sildefisket i nord blåste helt bort

Været har preget fisket langs kysten og på Island den siste uka. Det gjorde at Norges Sildesalgslag kunne notere seg for årets hittil dårligste uke for silda.

Publisert Sist oppdatert

– Vi fikk denne vinterens desidert laveste sildeuke fra nord med bare 1.000 tonn for hele uken. Hovedårsaken til dette er en uke der kuling og storm har herjet i nord der silda står. Det skriver Sildesalgslaget i sin oversikt for uke seks.

Silda stort sett tatt på trål

Foruten en notfangst på 200 tonn fra en kystbåt, så er det sild som er fisket med trål på det resterende kvantum. Størrelsene på silda ligger i området 260 - 274 gram.

– Den er nå på vandring sørover, og de siste fangstene ble før helgen tatt 30 nautiske mil nord av Andenes.

Fra kjøperne som har produsert de siste fangstene så meldes det om 18 prosent rogninnhold i silda.

– Vi nærmer oss da perioden for å ta ut silderogn. Flere båter vil i de kommende uker ha fokus på sildefiske for å treffe på rognsesongen.

Venter sild fra Norskehavet

Det som kan bli spennende fremover er om det kommer inn større sild fra Norskehavet.

– Normalt kommer denne silda inn på Trænadjupet, for så å trekke inn mot Helgelandskysten, og videre sørover. Vi får håpe på godt med sild, samt at været i nord roer seg den kommende uke.

Mye vind også for loddeflåten

Også på Island har lavtrykkene stått i kø. Loddebåtene lå i havn til torsdag da vinden løyet og båtene kom i arbeid.

– Siden da er det innmeldt hele 21 400 tonn, der beste dag var fredag med hele 12 400 tonn. Kvantumet er fisket av 36 forskjellige båter fra ringnot gruppen, og alle fangstene er fisket med not.

Fangststørrelsene varierer fra 90 tonn til 1410 tonn som største fangst.

– Med slike kvanta på bare to døgns arbeidsvær tyder på at det er godt med lodde i området. Fiskerne melder om gode kast og god kvalitet på lodda. Samfengtstørrelsene ligger i området 38 – 46 stk/kg. Alle fangster er solgt på konsum auksjonene, og det er kjøpere fra Norge, Færøyane og Island som har kjøpt fangstene.

– Siste dag er 22. februar

Av den norske kvoten på 48 400 tonn er det nå fisket knappe 30 000 tonn. Og om ikke værgudene slår seg aldeles vrang, eller at lodda går sør for streken (N 64⁰ 30’), så burde det gå greit å få opp de resterende tonnene frem til siste dag som er 22. februar.

Dro rett fra Island og på kolmula

De første båtene som gjorde seg ferdig på loddefiske ved Island satte kursen for internasjonalt farvann sørvest av Irland.

– Her kom båtene over godt med fisk så langt sør som N 50⁰ 30’. Båtene laste opp på kort tid etter få trålhal, og vi har innmeldt tre fangster med til sammen 6 200 tonn fra internasjonalt. I tillegg har vi en færøysk båt med 2 300 tonn som er fisket i sin egen sone.

– Vi forventer nå at flere båter vil sette kursen for kolmulefeltene fremover. Det som er fortvilende for både flåte og industri er at det enda ikke er inngått noe avtale med EU. I et normalår så kan den norske flåten fiske store deler av kolmulekvoten utenfor Irland i EU sonen.

Beskjedne kvanta med hestmakrell

Også i sørlige deler av Norge har uværet herjet og båtene har stort sett lagt i havn.

– For hestmakrell så fikk vi et par fangster tidlig i uken og et par på søndag: Det er beskjedne kvanta som summerer seg til 65 tonn.