Her fosser flott kolmule over silekassen og ned i RSW-tanker. Til slutt kunne "Odd Lundberg" melde inn 2050 tonn.

En uke med drittvær - men bra for to fiskeslag

Selv om det har vært en uke nesten uten innmeldinger for de fleste pelagiske fiskeslag, har det blitt tatt store fangster i to fiskerier. Begge fjernt fra norskekysten.

Publisert Sist oppdatert
En sekk med kolmule pumpes. Mens stormen har stoppet det meste på norskekysten, har det vært brukbare forhold på kolmulefeltet.

Torsdag meldte «Odd Lundeberg» inn årets første fangst med kolmule tatt på vestsiden av de britiske øyer. Basert på årets snittpris så langt og basert på innmeldt kvantum på 2050 tonn, ble fangstens verdi antakelig nærmere åtte millioner kroner.

Neste dag, fredag, kunne så «Manon» melde inn 1900 tonn, og lørdag meldte så «Gerda Marie» inn hele 2220 tonn. Foreløpig er det få fartøy som har dratt vestover for å fiske kolmule.

Før de tre norske innmeldingene hadde de fire færøyske fartøyene «Høgaberg», «Finnur i Fridi», «Gøtunes» og «Trøndur i Gøtu» levert til sammen seks fangster på samlet 16 345 tonn.

Det må også nevnes at «Cetus» allerede 7. januar meldte inn 200 tonn kolmule, hestmakrell, øyepål og strømsild. Denne fangsten tatt i Nordsjøen inneholdt 125 tonn kolmule, og var årets første fangst av arten.

Lodde for over 150 millioner

Her står lodda fra en dybde på cirka 375 meter og ned til mer enn 600 meter.

Det er foreløpig stor aktivitet i loddefisket på østsiden av Grønland. Fredag meldte 19 fartøy inn hele 12 419 tonn, mens det fredag ble meldt inn 6 513 tonn, alt til konsum. Totalt er det lørdag ettermiddag meldt inn over 26 000 tonn lodde i årets fiske ved Island. Lodda har i sin helhet blitt levert til konsum og snittprisen i første del av årets fiske har ligget på litt over seks kroner. Det betyr at det er omsatt lodde for over 150 millioner kroner.

Her siles vannet av årets første kolmulefangst tatt av "Odd Lundberg" vest av de britiske øyer.

Islandske myndigheter økte for en snau uke siden årets loddekvote. Det ga som resultat at den norske andelen økte fra 43 275 tonn til 48 380 tonn. Det betyr at det fortsatt gjenstår i overkant av 22 000 tonn.

Lite annet på grunn av dårlig vær

I tillegg til kolmule og lodde, har det siste uke bare blitt innmeldt sju, de fleste mindre fangster med NVG-sild og tre fangster med hestmakrell.

Sterk vind har gjort at den pelagiske flåten som ikke har seilt til Island eller vestover for å fiske kolmule har gått til land eller ligget på været.