Pressemelding

REKORD: Verdien av norsk sjømateksport har aldri vært høyere enn den var i august.
REKORD: Verdien av norsk sjømateksport har aldri vært høyere enn den var i august.

Ny eksportrekord for norsk sjømat

Verdien av norsk sjømateksport har aldri vært høyere i en enkeltmåned enn den var i august. Det melder Norge Sjømatråd.

Norge eksporterte sjømat for 12,5 milliarder kroner i august. Det er en økning på 30 prosent eller 2,9 milliarder kroner sammenlignet med august i 2021.

Vekst på 29 prosent

I løpet av årets åtte første måneder har den norske sjømateksporten vokst med 21,2 milliarder kroner, som tilsvarer en vekst på 29 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Den samlede verdien for norsk sjømateksport er hittil i år på 94 milliarder kroner.

-Det er særlig høye volum og priser på laks som er driveren for eksportrekorden i august. Dette er tidenes beste enkeltmåned for laks målt i verdi, mens det er august-rekord for sei, ørret, hyse og hele hvitfiskkategorien, sier konstituert administrerende direktør i Norges Sjømatråd, Børge Grønbech, i en pressemelding.

DRIVER: Laks er driveren i norsk sjømateksport, og står for 70 prosent av eksportvolum.
DRIVER: Laks er driveren i norsk sjømateksport, og står for 70 prosent av eksportvolum.

Lavere landinger for torsk

Det ble eksportert 1 600 tonn fersk torsk i august, til en verdi av 88 millioner kroner. En viktig årsak til det lave volumet var at landingene av fersk torsk var betydelig lavere i august enn samme måned i fjor. Det ga utslag i eksportvolum, som falt med 34 prosent i forhold til august 2021. Verdien sank med 6 millioner kroner eller 6 prosent.

Eksportvolum sank til alle store destinasjonsmarkedene melder sjømatrådet. Med unntak av Storbritannia, som hadde en økning på 14 tonn til totalt 131 tonn fersk hel torsk.

FERSK TORSK: Storbritannia hadde en økning i importen av fersk hel torsk fra Norge i august.
FERSK TORSK: Storbritannia hadde en økning i importen av fersk hel torsk fra Norge i august.

Sterk måned for fryst torsk

August var også en sterk måned for fryst torsk. Hele 5 800 tonn til en verdi av 314 millioner kroner fant veien ut av landet i august. Noe som var en volumøkning på 67 prosent, mens verdien økte med 120 prosent eller 171 millioner kroner sammenlignet med samme måned i fjor. Også her var Storbritannia en av de største importlandene, i tillegg til Kina og Polen.

-Eksportprisen på fryst hel torsk holder seg på et rekordhøyt nivå, med en pris på over 54 kroner per kilo for tredje måned på rad. Volumet til alle de største destinasjonsmarkedene øker kraftig, med størst vekst til Kina, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges Sjømatråd i pressemeldingen.

Økning for laks

Laks står for 70,3 prosent av sjømateksporten hittil i år, etterfulgt av torsk (9,0 %), ørret (3,4 %), sei (2,4 %), makrell (2,4 %) og sild (2,3 %). Andre arter enn disse seks utgjør samlet 9 prosent av eksporten.

Det ble eksportert 120 700 tonn laks til en verdi av 9,2 milliarder kroner i august. Det er en volumøkning på 7 prosent, og en verdiøkning på 34 prosent eller 2,3 milliarder kroner sammenlignet med august i fjor.

De største importørene av norsk laks er i august var Polen, Danmark og USA. Størst vekst var det til Polen, men det var også stor vekst til andre land som i stor grad videreforedler norsk laks, slik som Litauen og Nederland.