Blåkveite

ØKT VERDI: Høyere priser førte til verdiøkning på blåkveite.

Høyere priser bidro til verdivekst

Høyere priser på blåkveite førte til verdiøkning på omsatt blåkveite.

Økte priser på blåkveite gjorde at verdien på omsatt blåkveite økte med 51 millioner kroner fra 2021, fra 178 til 229 millioner. Det til tross for at både totalkvoten og kvantum ble redusert.

Det skriver Norges Råfisklag i sin oppsummering etter at årets blåkveitefiske er avsluttet.

Høyere snittpris

Snittprisen nådde i år kroner 31,40 per kg rund fersklevert blåkveite av A-kvalitet. Sammenlignet med fjoråret da snittprisen lå på kroner 23,79 per kg.

Norges Råfisklag skriver i en oppsummering at det har vært en positiv utvikling når det gjelder pris i periode 2014 til 2019. Med unntak av 2017 har det vært en årlig oppgang fra kroner 16,59 til 32,96. Mens prisen i 2020 og 2021 sank til henholdsvis kroner 24,33 og 23,79.

Troms størst

Ser man på den geografiske fordelingen av landingene ble mest kvantum levert i Troms med 2 892 tonn til en verdi av 88,2 millioner kroner. Deretter fulgt av Lofoten/Salten (1 937 tonn/65,7 millioner), Vesterålen (1 880 tonn/58 millioner), Øst-Finnmark (414 tonn/11,8 millioner), Vest-Finnmark (35 tonn/1,04 millioner), Nordmøre (8,6 tonn/0,249 millioner) og Nord-Trøndelag (4,8 tonn/0,108 millioner).

Fire kjøpte mer enn 500 tonn

Dette var kun i Norges Råfisklags område. Det ble omsatt 300 tonn gjennom andre salgslag.

Fire mottaksanlegg kjøpte over 500 tonn i løpet av årets fiske. Dette er Henry Johansen Drift AS, Vengsøy (668 tonn), Myre Fiskemottak AS, Myre (608 tonn), Oldervik Fiskeindustri AS, Oldervik (507 tonn) og Lofoten Viking AS, Værøy (506 tonn).

Kvotenedgang

Norge hadde i år ei totalkvote på 12 975 tonn, ned fra 13 755 tonn, der 60 prosent eller 7 400 tonn er fordelt på kystflåten og direktefiske for fartøy under 28 meter, som drifter med konvensjonelle redskaper.

5 200 tonn var avsatt til første periode, med start 23. mai, og 2 200 tonn til andre periode med start 8. august. Fisket i første periode ble stoppet 25. juni etter 33 dager med fiske, mens andre periode ble stopp 26. august etter 18 dager fiske.

Maksimalkvoter

Fartøyene er tildelt maksimalkvoter etter største lengde på fartøyet, og fordelt slik: fartøy opp til 13,9 meter tildelt 20 tonn, fartøy mellom 14 og 19,9 meter tildelt 22,5 tonn og fartøy mellom 20 og 27,9 meter tildelt 25 tonn.

Konvensjonelle fartøy over 28 meter kan kun fiske blåkveite som bifangst, inntil 7 prosent og inntil 20 tonn per år.

Nedgang fra 2021

Totalt deltok 437 båter i direktefiske etter blåkveite, både i første og andre periode. Det var en nedgang fra 499 båter fra 2021.

Der den minste fartøygruppen var største representert med 281 båter, mens det deltok 109 båter i gruppen 14 til 19,9 meter og 47 båter i gruppen 20 til 27,9 meter. Av disse fisket 395 båter mer enn 1000 kg.